Aktuálně: Valné shromáždění 26. října 2016

Pozvánka (PDF)

Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku slaví 50 let

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)

Valné shromáždění
26. října 2016

Pozvánka (PDF)

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je sdružením podle zákona o sdružování občanů č. 83 ze dne 27. 3. 1990 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

Dokumenty
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC
 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 

Očekávané akce a aktuality

28. 02. 2017

Pozvánka na hlavní výbor ČSM

Pozvánka na společnou schůzku hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a národního komitétu IUTAM, která se bude konat ve středu 8. března 2017 ve 14.00 hod. v Klubu Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha více…
20. 02. 2017

Pozvánka na přednášku: Mezní vrstva atmosféry: vlastnosti a metody výzkumu v kontextu mechaniky kontinua

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Mezní vrstva atmosféry: vlastnosti a metody výzkumu v kontextu mechaniky kontinua. Přednášku prosloví prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. z oddělení D1-Dynamika tekutin Ústavu termomechaniky AV ČR. více…
18. 02. 2017

Pozvánka na cyklus šesti přednášek prof. RNDr. Jana Šklíby, CSc.

Česká společnost pro mechaniku - odborná skupina Technická mechanika a Národní komitét GAMM Vás srdečně zvou na cyklus šesti přednášek prof. RNDr. Jana Šklíby, CSc. ze Strojní fakulty, Technické univerzity v Liberci na téma Neholonomní mechanika. více…
19. 01. 2017

Pozvánka na tři přednášky prof. Alexandera Liona

Česká společnost pro mechaniku a Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti, Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zvou tři přednášky prof. Alexandera Liona z Universität der Bundeswehr München. více…
23. 12. 2016

Pozvánka na přednášku: Využití procedury časové reverzace signálů v nedestruktivní diagnostice materiálů a konstrukcí

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Využití procedury časové reverzace signálů v nedestruktivní diagnostice materiálů a konstrukcí. Přednášku prosloví Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. z oddělení D4-Rázy a vlny v tělesech Ústavu termomechaniky AV ČR. více…
23. 12. 2016

Pozvánka na přednášku: Modelling of lotus-type porous structures: bi- and multi- axial loading

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Modelling of lotus-type porous structures: bi- and multi- axial loading. Přednášku prosloví Prof. Matjaž Šraml z University of Maribor, Slovinsko. více…
16. 12. 2016

Pozvánka na vyhlášení výsledků soutěže o cenu prof. Babušky

čtvrtek 22. prosince 2016 od 10.00 hod.
v ředitelské zasedačce Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha 8.
více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »