Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je sdružením podle zákona o sdružování občanů č. 83 ze dne 27. 3. 1990 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

Dokumenty

 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC
 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 

Očekávané akce a aktuality

02. 05. 2016

Pozvánka na přednášku: Vývoj umělých hlasivek člověka

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Vývoj umělých hlasivek člověka. Přednášku prosloví Ing. Jaromír Horáček, DrSc. z oddělení D3-Dynamika a vibrace Ústavu termomechaniky AV ČR. více…
22. 04. 2016

Pozvánka na HV ČSM 26.4.2016

Dovoluji si Vás pozvat na společnou schůzku hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a národního komitétu IUTAM, která se bude konat v úterý dne 26. dubna 2016 ve 14.00 hod. v Klubu Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8. (abstrakt přednášky)
14. 02. 2016

Pozvánka na přednášku: Létání živých tvorů (ptáci, hmyz, člověk?)

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Létání živých tvorů (ptáci, hmyz, člověk?). Přednášku prosloví Ing. Rudolf Dvořák, DrSc. z Ústavu termomechaniky. více…
19. 01. 2016

Pozvánka na přednášku: Fluidické oscilátory pro pětování vodních řas. Mohou snad nějak ovlivnit světovou politickou rovnováhu?

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Fluidické oscilátory pro pětování vodních řas. Mohou snad nějak ovlivnit světovou politickou rovnováhu?. Přednášku prosloví prof. ing. Václav Tesař, CSc. z Ústavu termomechaniky. více…
19. 01. 2016

Pozvánka na kurs: An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics

Česká společnost pro mechaniku-odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. jako hlavní organizátor Vás zvou na kurs An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics, který se koná 13.-17. června 2016 v Praze. více…
28. 12. 2015

Pozvánka na přednášku: Galerkinova metoda pro řešení dynamické elasticity, stlačitelného proudění a interakce tekutin a struktur

Česká společnost pro mechaniku, Jednota českých matematiků a fyziků a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Galerkinova metoda pro řešení dynamické elasticity, stlačitelného proudění a interakce tekutin a struktur. Přednášku prosloví prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., Dr.h.c. z Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »