Aktuálně: Valné shromáždění 26. října 2016

Pozvánka (PDF)

Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku slaví 50 let

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)

Valné shromáždění
26. října 2016

Pozvánka (PDF)

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je sdružením podle zákona o sdružování občanů č. 83 ze dne 27. 3. 1990 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

Dokumenty
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC
 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 

Očekávané akce a aktuality

25. 11. 2016

Pozvánka na přednášku: Iron. Static and "dynamic" phase diagrams and transformation kinetics.

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Iron. Static and "dynamic" phase diagrams and transformation kinetics. Přednášku prosloví Prof. Eugene B. Zaretsky z Ben Gurion University, Beer Sheva, Israel. více…
29. 09. 2016

Pozvánka na přednášku: Experimentální studium a simulace lokalizované transformace v materiálech s tvarovou pamětí

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Experimentální studium a simulace lokalizované transformace v materiálech s tvarovou pamětí. Přednášku prosloví ing. Petr Sedlák, Ph.D. z Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. více…
29. 09. 2016

Pozvánka na cyklus pěti přednášek Ing. Jana Lepičovského, DrSc.

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na cyklus pěti přednášek Ing. Jana Lepičovského, DrSc.., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.
více…
10. 08. 2016

Pozvánka na přednášku: Rotation-free parametrization and isogeometric analysis of shear deformable plates and shells

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Rotation-free parametrization and isogeometric analysis of shear deformable plates and shells. Přednášku prosloví Prof. Dr.-Ing. habil. Manfred Bischoff z Institut für Baustatik und Baudynamik, Universität Stuttgart. více…
14. 06. 2016

Pozvánka na přednášky prof. Aleksandra Karolczuka (Opole University):

Thursday June 16, 2016 - 13:30-14:15 - Analysis of revised fatigue life calculation algorithm under proportional and non-proportional loading with constant amplitude
Friday June 17, 2016 - 10:00-11:00 - Fatigue life of explosively obtained titanium-steel plate více…
31. 05. 2016

Pozvánka na přednášku: Matematika tekutin v pohybu

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Matematika tekutin v pohybu. Přednášku prosloví prof. Eduard Feireisl z Matematického ústavu AV ČR, v.v.i. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »