Aktuálně:

Vážené členky a vážení členové ČSM, v souladu s usnesením hlavního výboru ČSM byly vyhlášeny v nastávajícím období volby do orgánů ČSM.
Volby proběhnou dle schváleného volebního řádu,
viz přiložené dokumenty (po přihlášení).

Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku slaví 50 let

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)

Valné shromáždění
26. října 2016

Pozvánka (PDF)

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je sdružením podle zákona o sdružování občanů č. 83 ze dne 27. 3. 1990 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

Dokumenty
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC
 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 

Očekávané akce a aktuality

26. 09. 2017

Pozvánka na přednášku: INTERNAL VARIABLES ASSOCIATED WITH MICROSTRUCTURE

Czech Society for Mechanics and Institute of Thermomechanics in the framework of the Institute of Thermomechanics Seminar invite you on lectures 2D DISCRETE SPECTRAL ANALYSIS – A TOOL FOR EXAMINING OF COMPLICATED WAVE STRUCTURES given by Dr. Arkadi Berezovski, Tallinn University of Technology/Institute of Thermomechanics, CAS.

více…
26. 09. 2017

Pozvánka na přednášku: 2D DISCRETE SPECTRAL ANALYSIS – A TOOL FOR EXAMINING OF COMPLICATED WAVE STRUCTURES

Czech Society for Mechanics and Institute of Thermomechanics in the framework of the Institute of Thermomechanics Seminar invite you on lectures 2D DISCRETE SPECTRAL ANALYSIS – A TOOL FOR EXAMINING OF COMPLICATED WAVE STRUCTURES given by Prof. Andrus Salupere, Tallinn University of Technology.

více…
06. 09. 2017

Pozvánka na přednášku: Vehicle-Bridge Interaction dynamics

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Vehicle-Bridge Interaction dynamics. Přednášku prosloví prof. Yeong-Bin Yang, Chongqing University, Taiwan.

více…
13. 08. 2017

Pozvánka na přednášku: Recent advances in reciprocal mass matrices

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Recent advances in reciprocal mass matrices. Přednášku prosloví dr. Anton Tkachuk, Institute for Structural Mechanics, University of Stuttgart, Germany. více…
13. 08. 2017

Pozvánka na přednášku: Multi-Scale Structural Gradients Optimize the Bio-Mechanical Functionality of the Spider Fang

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Multi-Scale Structural Gradients Optimize the Bio-Mechanical Functionality of the Spider Fang. Přednášku prosloví dr. Benny Bar-On, Laboratory for the Mechanics of Complex Materials, Department of Mechanical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Israel. více…
19. 06. 2017

Pozvánka na přednášku: Modelling extreme deformation and dynamic behaviour of materials using mesh-less methods

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Modelling extreme deformation and dynamic behaviour of materials using mesh-less methods. Přednášku prosloví dr. Raj Das z Sir Lawrence Wackett Aerospace Research Centre, School of Engineering, RMIT University, Australia. více…
13. 06. 2017

Pozvánka Členům předsednictva České společnosti pro mechaniku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na schůzku předsednictva České společnosti pro mechaniku, která se bude konat ve středu 28. června 2017 ve 13.00 hod. v Klubu Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha 8, Dolejškova 5. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »