Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Intranet » Adresář uživatelů

Adresář uživatelů

Ev. číslo Příjmení, jméno Tituly E-mail Skupiny Zaměstnavatel (funkce) Telefon
751 DANĚK, Vladimír RNDr. CSc. |MT|
600 ZAPOMĚL, Jaroslav Doc.Ing- DrSc. |TM|PM| VŠB-Technická univerzita Ostrava 597323267
559 LUKÁŠ, David Prof. RNDr. CSc. |MS| Technická univerzita v Liberci -... 485 353 146
63 ČERNÝ, Ivo Ing. Ph.D. |MM|TM|EM| SVÚM a.s. 02+6271267/157
811 BRZOBOHATÝ, Tomáš Ing. Ph.D. |EM|
581 VEJVODA, Jiří Doc.Ing. CSc. LENAM - s.r.o.
540 BERÁNEK, Ladislav Ing. CSc. |MT|PM| Jihočeská univerzita
265 KREJCAR, Martin Ing. CSc. |TM| Technický a zkušební ústav stavební 02+859 10 41-8
687 URUBA, Václav doc.Ing. CSc. |MT|TM| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 266 053 414
370 NOVÁK, Drahomír Prof. Ing. DrSc. |TM|LE| VUT v Brně - Ústav stavební mechaniky... 05+726 13 67
207 KERŠNER, Zbyněk prof. Ing. CSc. |TM| VUT v Brně - Ústav stavební mechaniky... 541 147 362
78 KOPENEC, Jiří Ing. CSc. |MM|TM| CAE Support, s.r.o. 595174150
475 SEDLÁŘ, Milan RNDr. CSc. |MT| SIGMA Výzkumný a vývojový ústav - s.r.o. 068+552 12 36
305 LUFINKA, Aleš Ing. |EM| Technická univerzita v Liberci - KMS 485 353 318
787 PEŠEK, Luděk Ing. CSc. |TM|EM| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 02+6605 3783
633 ŽILÁK, Miloslav |GE|SI|
117 HOLEČEK, Miroslav Dr.RNDr. |MT| Západočeská univerzita v Plzni 019+722 11 78
577 VAMPOLA, Tomáš Dr. Ing. |TM|PM|MM|MS| ČVUT v Praze - Fakulta strojní 02+2435 7244
284 KRAUS, Václav Ing. |TM|EM| ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA s.r.o.
670 BOUDÍK, Zdeněk Ing. CSc. |GE| KELLER - speciální zakládání -... 241 440 770 l. 331
797 NOVÁK, Martin Ing. CSc. Kloknerův ústav ČVUT v Praze 02+2435 4429
519 KOUTNÍK, Petr Ing. |MS| Laboratoř speciální diagnostiky 02+2435 7976
424 POLACH, Pavel Dr. Ing. |PM|TM|MS| VZÚ Plzeň s.r.o. 379 852 246
771 PAVLATA, Petr Ing. |TM|MM| Vision Consulting Automotive s.r.o. 724 046 367
128 HORA, Petr Doc. Ing. CSc. |PM| ÚT AV ČR, v.v.i. - Laboratoř diag.... 377279652
133 HRUBÝ, Jan Ing. CSc. |TM|PM|EM| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 266 053 762
432 POLÁK, Michal prof. Ing. CSc. |TM|EM|SI|VI|SK| ČVUT v Praze - Fak. stavební -... 02+2435 4476
408 PETRÍKOVÁ, Iva doc. Ing. Ph.D. |EM|MK|TM| Technická univerzita v Liberci 485354147
606 JELÍNEK, Radek Ing. Technická univerzita v Liberci -... 048+218 47
318 LUXA, Martin Ing. Ph.D. |EM|TM|LE| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 266 053 352
757 HEISLER, Jan Ing. |PM| RELSIE spol. s.r.o. 257 289 112 mobil 774 200 060
350 NÁHLÍK, Luboš Doc. Ing. Ph.D. |EM| ÚFM AV ČR - v.v.i. 532 290 358, 734 254 245
170 JONÁŠOVÁ, Alena Ing. |TM|PM| Západočeská univerzita v Plzni - FAV... 377 632 397
550 VARGA, Roland Ing |TM|MM|EM| Slovenská technická univerzita -... +421257296404
166 HRUBÝ, Zbyněk Ing. Ph.D. |TM|PM|MM|LE| ČVUT v Praze, FS
272 KUČEROVÁ, Anna Ing. |PM|MM|IK|EM| Fakulta stavební - katedra mechaniky
286 LANZENDÖRFER, Martin Mgr. Ph.D. |MT|PM| Ústav informatiky AV ČR - v.v.i.
23 BLEKTA, Jiří Ing. Ph.D. |TM|PM|IK|EM| Technická univerzita v Liberci - FS 485 354 148
65 ČAPEK, Lukáš Ing. Ph.D. |PM|MS|EM| Technická univerzita v Liberci - FS -...
115 HAJŽMAN, Michal Ing. Ph.D. |TM|PM|MM|EM| Západočeská univerzita v Plzni 377 632 311
263 KRMELA, Jan Ing. Ph.D. |PM|MS|EM|MM|TM| Univerzita Pardubice - Doprav. fak....
14 ADÁMEK, Vítězslav Ing. Ph.D. |PM|MM|MS|EM| ZČU v Plzni, FAV, KME 377632335
631 ZEMČÍK, Robert Ing. Ph.D. |MS| Západočeská univerzita v Plzni, FAV KME 377632336
636 VOŘECHOVSKÝ, Miroslav Doc. Ing. Ph.D. |TM|MT|PM|RM|MM|MS|IK|EM| VUT v Brně - Fak.stavební - Ústav... 541 147 370
380 OČENÁŠEK, Jan Ing. |MM|MS| Západočeská univerzita v Plzni 019+7491492
373 NEČESAL, Petr Ing. Ph.D. |PM|TM|EM|LE| Západočeská univerzita v Plzni -... 377 632 601
303 LEPŠ, Matěj Ing. Ph.D. |TM|PM|SI| ČVUT v Praze - Fakulta stavební -... 224 355 326
196 KAČOR, Aleš Ing. |TM|PM|EM|
450 POSPÍŠIL, Jan Ing. |PM| Západočeská univerzita v Plzni - KMA 377 632 675
141 HOKR, Milan Ing. Ph.D. |TM|PM|GE| Technická univerzita v Liberci - KMO 485 353 470
616 ZEMAN, Jan Doc. Ing. Ph.D. |TM|PM|MS| ČVUT v Praze - Fakulta stavební 224 354 482
463 ROSENTHAL, Jakub Ing. |MM|IK| Hochschule für Technik - Labor für... 0711/397-3142
147 HYHLÍK, Tomáš Ing. |PM| ČVUT v Praze - Fakulta strojní 224 352 583
82 DVOŘÁK, Václav Ing. Ph.D. |TM|EM|LE| Technická univerzita v Liberci -... 485 353 479
363 OBRUČA, Zdeněk Ing. Ph.D. |PM|MM|EM|IK| ZDB GROUP a.s. - Závod ocelové kordy 596 083 052
609 ZAJÍČEK, Martin Ing. |MM|MS| Západočeská univerzita v Plzni 019+7491126
24 BOŠTÍK, Jiří Ing. Ph.D. |PM|EM|GE|
405 PAPUGA, Jan Ing. Ph.D. |TM|PM|MM| EVEKTOR s.r.o. 737 977 741
159 HYNČÍK, Luděk Ing. Ph.D. |MS| Západočeská univerzita v Plzni - NT - VC 377 634 709
563 URBIŠ, Radek Ing. Ph.D. |MM|MS| Technische Universität Darmstadr ++49 6151 16 2973
534 VIMMR, Jan Ing. Ph.D. |TM|PM|EM|MM|LE| Západočeská univerzita v Plzni - FAV... 377 632 314
490 SEVERÝN, Otto Ing. Ph.D. |TM|PM|GE| Technická univerzita Liberec -... 485 353 566
35 CULEK, Bohumil Ing. Ph.D. |SI|EM|MM| Univerzita Pardubice - Dopr.fak. Jana... 466 036 398
156 HOUFEK, Lubomír Ing. Ph.D. |EM| VUT v Brně - FSI - ÚMTMB 541 142 887
499 ŠOLÍN, Pavel RNDr. Ph.D. |TM|MT|PM| Univ. J. Keplera 0043/0732/2468/9169
202 KALA, Jiří Ing. CSC. |VI|PM|SK| VUT v Brně - Fakulta stavební 541 147 382
40 CIRKL, David Ing. Ph.D. |TM|PM|MS|EM| TU Liberec - kat.mechaniky -... 485 354 150
321 MAREŠ, Jan Ing. |TM|PM|NG|SI| HM Atelier s.r.o.
445 PROCHÁZKA, František Ing. Ph.D. |TM|PM|MS|SI| VUT v Brně - FSI - Ústav mechaniky těles 541 142 888
184 JIRÁSEK, Adam Ing. |LE| Swedish Defence Research Agency - FOI +46 8 5550 4480
429 KRUISOVÁ, Alena Ing. Ph.D. |PM|TM| ÚT AV ČR - v.v.i. 266 053 792
343 MAREŠ, Tomáš Ing. Ph.D. |TM|PM|MM|MS|EM|IK| ČVUT v Praze - Fakulta strojní 224 352 525
244 KOROUŠ, Jan Ing. Ph.D. |TM|MM|PM| ŠKODA Auto
267 KŘÍSTEK, Adam Ing. |TM|PM|
105 GABRIEL, Dušan Ing. Ph.D. |PM|TM| ÚT AV ČR - v.v.i. 420 266 052 026
589 ZAJÍČEK, Milan Ing. |MT| ČVUT v Praze - FS - kat.zařízení pro... 02+2435 2560
39 BÍLEK, Martin doc. Ing. Ph.D. |PM|TM| Technická univerzita v Liberci 485 353 174
195 JURAČKA, Jaroslav Ing. Ph.D. |LE| VUT v Brně - Fak.strojního... 541 142 234
454 ROHAN, Eduard Dr.Ing. |PM| Západočeská univerzita v Plzni 019+7491121
108 HEJMAN, Marek Ing. Ph.D. |TM|PM|MM| ŠKODA VÝZKUM s.r.o. 378 132 702
99 VESTFÁLOVÁ, Magda Ing. Ph.D. Technická univerzita v Liberci - fak.... 485 353 411
88 FISCHER, Cyril RNDr. Ph.D. |PM|SI| ÚTAM AV ČR - v.v.i. 222363075
625 VAŠINA, Martin Ing. Ph.D. |TM|PM|MS|MM|IK|EM|VI|LE| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně -...
222 KOČANDRLE, Petr Dr. Ing. |TM| ŠKODA - Turbíny - s.r.o. 019+773 84 30
528 ŠIKA, Zbyněk Ing. Ph.D. |TM| ČVUT v Praze - Fakulta strojní 02+2435 7452
352 MRÁZOVÁ, Iveta RNDr. CSc. |PM| MFF UK - KSI 02+2191 4268
109 HERLE, Ivo Prof. Dr. Ing. habil. |GE| Technische Universität Dresden +49-351-46337540
236 KOTEK, Vladimír Ing. |TM|EM|PM| ÚMT FS VUT v Brně 05+4114 2863
415 POSPÍŠIL, Stanislav Dr. Ing. Ph.D. |VI| Ústav teoretické a aplikované... 02+882 334/212
20 POLÁKOVÁ, Pavlína Ing. |IK| ČVUT v Praze - Fakulta stavební 02+2435 4355
545 ŠPANIEL, Miroslav Ing. CSc. |TM|PM|MM|MS| ČVUT v Praze - Fakulta strojní 02+2435 2654
716 VÍTEK, Jan L. Prof. Ing. CSc. |IK| ČVUT v Praze - Fakulta stavební 02+2435 4417
111 HORNÍKOVÁ, Jana Doc. Ing. Ph.D. |EM|MM|PM|TM|MS| ÚMTMB FSI VUT v Brně 541 142 866
766 MÁCA, Jiří Prof. Ing. CSc. |IK|GE|NG| ČVUT v Praze - Fakulta stavební 224 354 500
194 LAMKA, Jaromír Ing. CSc. SPEEL PRAHA s.r.o. 02+6631 1397/698
719 ŽIŽKA, Jan Doc. Ing. CSc. |EM| Technická univerzita v Liberci -... 048+254 41/367
208 KEPKA, Miloslav doc. Ing. CSc. |EM|MM| ZČU v Plzni +420604831035
417 PETRUŠKA, Jindřich Prof. Ing. CSc. |TM|MM|MS|PM| Ústav mechaniky těles FSI VUT v Brně 541 142 858
280 LAŠOVÁ, Václava Doc. Ing. Ph.D. |TM| Západočeská univerzita v Plzni 377 491 264
594 VOLDŘICH, Josef RNDr. CSc. |MS|MT| Západočeská univerzita v Plzni 377 632 801
461 SALAJKA, Vlastislav Doc. Ing. CSc. |SI|PM|IK| VUT v Brně - Fakulta stavební 541 147 365
282 KŘENA, Josef Ing. |LE|MS| LETOV LETECKÁ VÝROBA - s.r.o. +420 234 312 081
665 VALÁŠEK, Michael Prof. Ing. DrSc. |TM|MS| ČVUT v Praze - Fakulta strojní -... 02+2435 7420
801 KOVANDA, Jan Prof. Ing. CSc. |TM| ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 02+2435 9378
146 MALKOVSKÝ, Zdeněk Ing. |MM| VÚKV a.s. 225343401
769 MALÝ, Jan Ing. |SI| ENERGOPROJEKT a.s. 02+870 285
71 DUPAL, Jan Doc.Dr. Ing. |TM| Západočeská univerzita v Plzni - FAV... 377 491 117
593 VÁCLAVÍK, Jaroslav Ing. |EM|MM| ŠKODA VÝZKUM s.r.o. - Dynamická zkušebna 378 044 861
682 LAUSCHMANN, Hynek Ing. CSc. |MM| ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a... 224 358 506
466 RŮŽIČKA, Milan Prof. Ing. CSc. |EM|MM|PM| ČVUT v Praze - Fakulta strojní 22435 2512
754 FIALA, Zdeněk RNDr. CSc. |PM|TM|MT| Ústav teoretické a aplikované... 222363094
178 JETTMAR, Josef Doc. Ing. CSc. INDOSUEZ CAPITAL 02+2491 5488
254 KOTOUL, Michal Prof. RNDr. DrSc. |MS|MM|RM| FS VUT v Brně 05+4114 2889
782 HORÁK, Václav Ing. |TM|EM|LE| Výzkumný a zkušební letecký ústav 02+6631 1397/712 - 405
27 BERAN, Jaroslav Doc.Ing. CSc. |TM|PM| Technická univerzita v Liberci -... 485 353 174
704 KOULA, Jiří Ing. |TM| Výzkumný ústav kolejových vozidel - a.s. 02+540 624
72 DRAHOŠ, Oldřich Ing. |TM|GE| Průmyslové stavby Zlín
513 PTÁČNÍK, Michal Ing. CSc. |MT|LE| WALTER a.s. 251 042 510
42 BUK, Josef Ing. |MT|
433 POTĚŠIL, Antonín Doc. Ing. CSc. |EM| LENAM - s.r.o. 485 222 369
784 KOKTAN, Petr Ing. |TM|EM| TREZOR TEST - s.r.o. 02+6603 2916
522 VACEK, Vlastimil Ing. CSc. |MM|EM| Západočeská univerzita v Plzni 019+7491 2 75
662 GANEV, Nikolaj Doc. Ing. CSc. |TM| ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a... 224 358 604
291 LAŠ, Vladislav Prof. Ing. CSc. Západočeská univerzita v Plzni 377 491 125
767 MACEKOVÁ, Věra Ing. CSc. |NG| VUT v Brně - kat. konstrukce... 05+4114 1111
45 PROTIVA, Tomáš Ing. ZKV s.r.o. 234 221 335
702 JANDÁČEK, Václav Ing. |TM| Projektová - konzultační a inženýrská... 233 353 309
277 KUKLÍK, Pavel Doc. Ing. CSc. |GE| ČVUT v Praze - Fakulta stavební -... 02+2435 4486
785 KUČERA, Jaroslav RNDr. CSc. |MS| Polymer Institute 05+4532 1240
393 PALODA, Martin Ing. CSc. |MS| AERO Vodochody - a.s. - vývojová... 02+685 80 41/2810
134 HOLEČKO, Josef RNDr. |GE|SI| OKD - DPB PASKOV - akciová společnost 069+6264862
375 NOVOTNÝ, Radimír Doc. Ing. DrSc. |TM|MS|SI| Česká zemědělská univerzita -... 224 382 142
205 KAPLAN, Věroslav Doc. Ing. CSc. |GE|NG| Vojenská akademie - Brno 05+4118 2779
678 SLABINA, Petr Ing. CSc. |MM| SPIG s.r.o. 45 5400388
523 SYNÁČ, Jaroslav Dr. Ing. |MT|RM|IK| ŠKODA 019+7738987
97 FLORIAN, Zdeněk Ing. CSc. |TM|PM|MM|MS| VUT v Brně - ÚMT 05+4114 2863
252 KOZÁNEK, Jan Ing. CSc. |TM|PM| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 02+6605 3149
225 KOHUT, Roman RNDr. CSc. Ústav geoniky AV ČR - v.v.i. 596 979 222
25 BLAHETA, Radim Prof. RNDr. CSc. Ústav geoniky AV ČR - v.v.i. 596 979 223
153 CHAMRA, Svatoslav Ing. CSc. |GE| ČVUT v Praze - Fakulta stavební 02+2435 1111
729 DEJMAL, Jiří Ing. Ph.D. ŽĎAS - a.s. 566 643 763
525 ŠÍP, Josef Ing. Ph.D. |GE|SI|IK|EM|TM|MM|MS| ŠKODA PRAHA - a.s. 377 215 335
610 ZÁLESKÝ, Jan Ing. CSc. |GE|IK| ČVUT v Praze - Fakulta stavební 224 354 551
34 SIEGL, Jan Ing. CSc. ČVUT v Praze - Fak.jaderná a... 02+296 804
311 MACEK, Jan Prof.Ing. DrSc. |EM|PM|TM| ČVUT v Praze - Fakulta strojní 02+2435 2504
468 SEDLÁČEK, Jan Ing. CSc. ŠKODA VÝZKUM s.r.o. 019+704 4846
411 PETRÁSEK, Jaroslav Ing. CSc. |PM|MM| VAMET - s.r.o. 257 216 126
608 ZEMANOVÁ, Vlasta Ing. |NG| Hydroprojekt - a.s. 02+6110 2111
512 SVOBODA, Bohumil RNDr. CSc. |GE|SI| GEODYN - s.r.o. + 420 602337869
136 HRABÁNEK, Vladimír Ing. CSc. |TM|PM|
735 SÁVA, Josef Ing. |EM|
672 DOHNÁLEK, Jiří Doc. Ing. CSc. |TM| ČVUT v Praze - Kloknerův ústav 224 353 840
489 SLÁMA, Josef Ing. CSc. |IK| ČD - Technická ústředna dopravní cesty 02+2303 3515
705 KOVAŘÍK, Karel Doc.Ing. |MT| IGHP Žilina 089+314 71
51 CYRUS, Václav Ing. DrSc. |MT|EM| AHT Energetika 02+627 44 61
647 OLIVA, Vladislav Doc. Ing. CSc. |MM| ČVUT v Praze - Fak.jaderná a... 224 358 505
140 HRABOVSKÝ, Miroslav Prof. RNDr. DrSc. |EM| Spol. laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR... +420585631501
722 EISNER, Igor |PM|MK|TM|EM|
293 KUNZ, Ludvík Prof. RNDr. CSc. |MM| ÚFM AV ČR - v.v.i. 541 212 286
102 FUXA, Jan Prof.Ing. CSc. |MM|EM|PM| VŠB - Technická univerzita Ostrava.... 069+699/4412
675 KŘEN, Jiří Prof. Ing. CSc. Zápodočeská univerzita v Plzni 377 632 317
255 KRÁL, Jaromír Ing. CSc. |EM|VI| ČVUT v Praze - Kloknerův ústav 02+2435 3544
200 KALINČÁK, Daniel Doc. Ing. CSc. |TM|PM|EM| Žilinská univerzita - KKVMZ 089+512 kl.349
584 VESELÝ, Stanislav Prof. Ing. CSc. EKOL - spol. s.r.o. 543 531 702
320 MARVALOVÁ, Bohdana Doc. Ing. CSc. |MS|EM| Technická univerzita v Liberci 485 354 139
395 PAROUBEK, Jan Ing. CSc. |MT|LE| AHT Energetika s.r.o. 224 937 897
557 ŠÍR, Miroslav Doc. Ing. CSc. |TM|PM|MS|EM| Technická univerzita v Liberci 048+535 4136
129 HORÁČEK, Jaromír Ing. DrSc. Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 02+6605 3125
726 ŽITNÝ, Rudolf Prof. Ing. CSc. ČVUT v Praze - FS - kat.zařízení pro... 02+2435 2555
341 MICKA, Michal Doc. Ing. CSc. |TM|MS| důchodce
131 HLAVÁČ, Zdeněk RNDr. CSc. Západočeská univezita v Plzni - kat.... 377 632 331
810 VALCHÁŘOVÁ, Jana Ing. DrSc. |PM|MM| APEG - spol. s.r.o. 281 963 325
712 STRÁSKÝ, Jiří Prof. Ing. DrSc. |IK| VUT v Brně - Ústav beton. a zděných... 541 147 845
651 TURČIČ, Branko Ing. CSc. |MM|MS| BMT - s.r.o. 02+643 16 81
367 NĚMEC, Ivan Doc. Ing. CSc. |GE| FEM consulting s.r.o. 541 147 373
242 KOVAŘÍK, Jiří Ing. CSc. |MT| MECAS ESI - s.r.o. +420377432936
304 LOBOVSKÝ, Libor Ing. Ph.D. |EM| Západočeská univerzita v Plzni, NTIS 377 63 2371
110 HEJMA, Petr Ing. |EM| Univerzita J.E. Purkyně, FVTM 739 38 55 34
671 DOHNAL, Miroslav Doc. RNDr. CSc. Univerzita Pardubice 040+410 11
219 KLOUDA, Jaromír K. Doc. Ing. CSc. |IK|EM| AB Conttmain Int. 05+4123 5303
120 HEGER, Jaromír Doc. Ing. CSc. |TM|MT|
773 ROZSYPAL, Alexandr Ing. CSc. |GE| Stavební geologie - geotechnika - a.s. 02+581 62 40
442 PŘEVOROVSKÝ, Zdeněk Ing. CSc. |EM|MS| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 02+6605 3144
57 ČERMÁK, František Ing. CSc. |TM|GE| Kloknerův ústav ČVUT v Praze 02+2435 1111
529 ŠKALOUD, Jaromír Ing. CSc. |MT| SVÚSS - Praha - s.r.o.
517 ŠATRA, Milan Ing. CSc. |PM|MM|LE| Dopravní podnik hlavního měta Prahy -... 02+9619 2037
707 MAJER, Jaroslav Ing. CSc. ŠKODA - TS s.r.o. - středisko 30-71 019+77/354 99
360 NÁPRSTEK, Jiří Ing. DrSc. |TM|EM|IK| Ústav teoretické a aplikované... 02+882 121
182 JÍRA, Josef Prof.Ing. CSc. |PM|EM| Ústav teoretické a aplikované... 02+882 334
18 BĚHAL, Jiří Ing. CSc. |MT|LE| Výzkumný a zkušební letecký ústav - a.s. 02+6631 1397/633
345 MENČÍK, Jaroslav Prof. Ing. CSc. |TM|PM|MM|MS|IK|EM| Univerzita Pardubice - Dopravní... 466 036 529
706 KŘÍŽENECKÝ, Rudolf Ing. CSc. |TM|EM| ČVUT v Praze - Fakulta strojní 02+2435 2714
114 HANUS, Daniel Ing. CSc. |MT|LE| ČVUT v Praze - Fakulta strojní 02+2435 1111
144 HOŘEJŠÍ, Ivan Ing. |MT| ŠKODA VÝZKUM - Plzeň - s.r.o. 019+704 49 40
183 JÍROVÁ, Jitka Doc. Ing. CSc. |EM| Ústav teoretické a aplikované... 286 892 509
579 VANÍČEK, Ivan Prof.Ing. DrSc. |GE| ČVUT v Praze - Fakulta stavební -... 02+2435 4540
437 BUCHAR, Jaroslav Prof. Ing. DrSc. |EM| Mendelova zemědělská a lesnická... 545 132 120
779 ZAVORAL, Jiří Ing. CSc. |GE| AZ Consult spol.s.r.o. - Ústí nad Labem 047+520 1070
515 ŠAFAŘÍK, Pavel Prof. Ing. CSc. |MT|RM| ČVUT v Praze - FS kat. mechaniky... 02+2435 2577
644 NEZBEDOVÁ, Eva Doc.Ing. CSc. CSc. |EM|MK|MS| Polymer Institute Brno 736507799, 517814171
570 VÁCLAVÍK, Miroslav Prof. Ing. CSc. CSc. |TM| Výzkumný ústav textilních strojů - a.s. 485301111
464 RUS, Ladislav Prof. Ing. DrSc. |TM| ČVUT v Praze - Fakulta strojní 224 352 491
436 KOTINA, Jiří Ing. CSc. |TM| KontaktBüro - Bayern-Tschechien 0049-9971-9944-25
333 MATOULEK, Josef Doc. Ing. RNDr. DrSc. |EM|TM| DaUKM a.s. 491 509 570
314 MACHOVÁ, Anna Ing. CSc. |PM|RM| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 266 053 023
300 LACK, Tomáš Doc.Ing. Ph.D.
775 STUDNIČKOVÁ, Marie Ing. CSc. ČVUT v Praze - Kloknerův ústav 02+2435 3503
171 JAROŠ, Petr Ing. CSc. |EM| Ing. Petr Jaroš
596 VRHEL, Jiří Ing. |MM|MS|EM|LE| Výzkumný a zkušební letecký ústav 02+6610 4111
77 BITTNAR, Zdeněk Prof. Ing. DrSc. |TM|GE| ČVUT v Praze - Fakulta stavební 224 353 869
235 KONVIČKOVÁ, Svatava Prof.Ing. CSc. |TM| ČVUT v Praze - Fak.strojní - katedra... 224 352 511
162 JANAS, Petr Doc.Ing. CSc. |TM|PM|IK|GE| VŠB -TU Ostrava - FAST - kat.... 069+699 1308
326 MARKOV, Petr Ing. CSc. |PM| Rizzo Associates Czech, a.s. 377 350 233
247 FEISTAUER, Miloslav Prof. RNDr. DrSc. |MT|PM|RM| Matematickofyzikální fakulta UK v Praze 221 913 388
510 SUCHÁNEK, Miroslav Doc.Ing. CSc. |TM|MM|MS| Ústav mechaniky těles -... 541 142 862
438 POCHYLÝ, František Prof. Ing. CSc. VUT v Brně - FSI 54114 2335
327 MARŠÍK, František Prof.Ing. DrSc. |RM| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 02+6605 3322
6 BABINSKÝ, Milan Ing. CSc. |TM| TConsult
61 DOBIÁŠ, Jiří Ing. Ph.D. |EM| 266053973
793 VESELÝ, Eduard Ing. CSc. |TM| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 02+6605 3172
446 PTÁK, Svatopluk Ing. CSc. |TM|PM| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 266 053 973
435 PRÁŠIL, Ludvík Doc. Ing. CSc. |TM| Technická univerzita v Liberci -... 048+254 41
564 TUČEK, Antonín Ing. CSc. TechSoft Engineering - s.r.o. 02+643 06 73
747 VEJRAŽKA, František Prof. Ing. CSc. |LE| ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 224 353 406
149 HUMEN, Vladimír Doc. Ing. CSc. |TM| LENAM - s.r.o. 048+317
391 PADOVEC, Jaroslav Ing. CSc. |MK|MM|
780 ŠMÍD, Jiří Doc.Ing. CSc. |GE|
306 LUKÁŠ, Ladislav Ing. RNDr. CSc. |TM|MM|MT|EM| Západočeská univerzita v Plzni -... 019+722 24 24
792 VANĚK, František Ing. CSc. |TM|MT|EM| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 02+6605 3822
119 KRÁLOVEC, Josef Ing. CSc. |TM|EM| Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 266 172 466
106 GAJDOŠ, Lubomír Ing. CSc. |TM|EM| Ústav teoretické a aplikované... 02+882 334
275 PLAČEK, Bohumír Ing. CSc. Výzkumný ústav textilních strojů - a.s. 048+334 22 24
299 LIBÝ, Josef Ing. CSc. |MT| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.... 220 197 383
79 PELANT, Jaroslav RNDr. CSc. |MT|PM|RM| VZLÚ - TURBO MOTOR - s.r.o. 02+683 40 83
809 VONDRÁK, Miroslav Doc. Ing. CSc. |PM|LE| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 02+6605 3792
587 VLASÁK, Pavel Ing. DrSc. |MT| Ústav pro hydrodynamiku AV ČR - v.v.i. 233 323 748
612 ČERVENKA, Vladimír Ing. CSc. |EM| Kloknerův ústav ČVUT v Praze 02+2435 3512
75 DOUBRAVA, Karel Ing. Ph.D. |EM| ČVUT v Praze. FS 224 352 525, 603 487 554
382 OKROUHLÍK, Miloslav Prof. Ing. CSc. |PM| Ústav termomechaniky AV ČR 02+6605 3158
724 JÍLEK, Miroslav Doc. Ing. CSc. |TM|EM|MT|RM| ČVUT v Praze - FS - kat. mechaniky... 02+2435 2581
29 BRADÁČ, Albert Prof. Ing. DrSc. |TM| VUT v Brně - Ústav soudního inženýrství 541 146 001
278 KULIŠ, Zdeněk Doc. Ing. CSc. ČVUT v Praze - Fakulta strojní - ÚMBM 224 352 513
347 MINSTER, Jiří Ing. DrSc. |MS| Ústav teoretické a aplikované... 02+6978512
392 KOUT, Jan Doc. Ing. CSc. |TM|IK| Univerzita Pardubice - Dopr.fakl Jana... 466 036 494
582 VEJVODA, Stanislav Prof. Ing. CSc. |TM|MM| Ústav aplikované mechaniky Brno - s.r.o. 541 321 291
460 ROSENBERG, Josef Prof. Ing. DrSc. |PM| Západočes.univer. v Plzni- NT-... 377 632 325
325 MAREŠ, Radim Prof.Ing. CSc. |MT| Západočeská univerzita v Plzni -... 377 638 138
218 KNÉSL, Zdeněk Prof.RNDr. CSc. |PM|MM|MS| Ústav fyziky materiálů AV ČR - v.v.i. 05+7268358
580 VELEŠÍK, Ivo Ing. ŽĎAS - a.s. 0616+413 26 58
542 ŠVÍGLER, Jaromír Doc. Ing. CSc. Západočeská univer.v Plzni -... 019+7491 1 23
521 ŠEPS, Václav Ing. |EM| Energotech Praha s.r.o. 02+44 04 2215
635 HRUŠ, Miroslav Ing. CSc. |MT| DDC Detroit - USA
355 MRÁZEK, Jiří Doc. Ing. CSc. |TM| Technická univerzita v Liberci -... 048+254 41/174
316 MALEČEK, Jaromír Ing. CSc. |LE| Výzkumný a zkušební letecký ústav 02+6631 1397
342 MICHALEC, Jiří Doc. Ing. CSc. |EM| ČVUT v Praz - Fakulta strojní - kat.... 02+2435 2517
476 SEDLÁK, Jiří Ing. |MS|IK| VUT v Brně - Ústav pozemního... 05+726 11 11
253 KOZEL, Karel Prof. RNDr. DrSc. |MT| ČVUT v Praze - Fakulta strojní - ÚTM 224 357 301
645 HAVLŮJ, Vladimír Doc. Ing. CSc. |EM|IK| ČVUT v Praze - Fakulta stavební 02+2435 4205
150 HÝČA, Milan Prof.Ing. DrSc. |TM|IK|PM| Technická univerzita v Liberci -... 485 354 132
281 JÁGROVÁ, Jitka Ing. CSc. Technická univerzita v Liberci -... 048+535 4146
709 PROKÝŠEK, Roman Ing. CSc. ČVUT v Praze - Fakulta strojní -... 2 2435 7300
605 ZEMAN, Vladimír Prof. Ing. DrSc. Zápodočeská univerzita v Plzni - FAV... 377 632 332
21 BIELAK, Ondrej Ing. CSc. BISAFE - s.r.o. 267913335
480 SCHENK, Vladimír RNDr. DrSc. |SI| Ústav struktury a mechaniky hornin AV... 02+66009-338 - -337
124 ŠEJNOHA, Jiří Prof. Ing. DrSc. |IK| ČVUT v Praze - Fakulta stavební -... 02+2435 4492
443 PŘÍHODA, Jaromír Prof. Ing. CSc. |MT| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 02+6605 3824
15 BENEŠ, Josef Ing. CSc. |TM|EM| Ministerstvo školství - mládeže a... 02+519 32 44
453 RAJCHART, Pavel Ing. |PM| Inter Informatics spol.s r.o. 377 226 066
32 RUDAJEV, Vladimír RNDr. DrSc. |GE|SI| Ústav struktury a mechaniky hornin AV... 02+6600 9111
649 RAAB, Miroslav Prof. RNDr. CSc. |MS| Ústav makromolekulární chemie AV ČR -... 296 809 281
456 REJENT, Blahoslav Ing. CSc. |TM| REDYST vibroizolace 02+7173 4602
485 SKÁLA, Zdeněk Doc. Ing. CSc. |RM| VUT v Brně - Fakulta strojního... 05+4114 1111
332 MATOUŠEK, Zdeněk RNDr. Ing. |TM|
386 ONDROUCH, Jan Prof. Ing. CSc. |TM|EM| VŠB - Technická univerzita Ostrava -... 597 323 182
598 VRZALA, Rudolf Doc. Ing. CSc. Technická univerzita v Liberci -... 485 354 107
344 VACEK, Jaroslav Prof. Ing. DrSc. |GE| ČVUT v Praze - Kloknerův ústav 224 353 549
174 JIRSÁK, Milan Ing. CSc. |VI| Výzkumný a zkušební letecký ústav 02+6631 1397/530
349 MIŠUN, Vojtěch Doc. Ing. CSc. |TM| VUT v Brně - Fak. strojní - kat.... 05+4114 2860
444 PŘIKRYL, Karel Doc. Ing. CSc. |TM|PM| VUT v Brně - Fakulta strojního... 05+4114 2861
425 PÍŠTĚK, Antonín Prof. Ing. CSc. |EM|LE|MT|TM| VUT v Brně - Fakulta strojní -... 54114 2228, mob. 603863151
637 TRNKA, Michael Ing. CSc. ŠKODA - Praha - a.s. 02+2439 6511
2 DVOŘÁK, František Ing. |GE| INGUTIS - s.r.o. 233 322 469
590 VLK, Miloš Doc. Ing. CSc. |MM|EM| VUT v Brně - Fakulta strojního... 05+4114 2886
500 SOCHOR, Miroslav Doc. Ing. CSc. |TM| ČVUT v Praze - Fakulta strojní -... 224 352 514
5 AUŘEDNÍK, Blahoslav Ing. CSc. |MM| SVÚM - a.s. 02+627 12 69
660 ZAVADIL, Vladimír Doc. Ing. CSc. Západočeská univerzita v Plzni - kat.... 019+7491 1 26
409 PETR, Václav Prof. Ing. DrSc. |MT|RM|LE| ČVUT v Praze - Fak.strojní -... 02+2435 2544
812 KOVÁŘ, Šimon Ing. Ph.D. |EM| Technická univerzita v Liberci 485 353 418, 604 594 302
549 ŠUBRT, Ladislav Doc. Ing. CSc. |TM| ČVUT v Praze - Fakulta strojní -... 02+2435 2509
295 LEHOVEC, František Prof. Ing. CSc. |IK| ČVUT v Praze - Fakulta stavební 02+2435 1111
301 LINHART, Jiří Prof. Ing. CSc. |MT| Západočeská univerzita v Plzni - FST... 377 638 132
745 PLÁNIČKA, František Prof. Ing. CSc. |TM|EM| Západočeská univerzita v Plzni 377 632 329
814 FUSEK, Martin Ing. Ph.D. |EM| VŠB - Technická univerzita Ostrava.... 597 323 027
794 VĚCHET, Josef Doc. Ing. CSc. |PM|TM|
484 SKOPEC, Jiří Doc. RNDr. CSc. |GE|SI| Přírodovědecká fakulta UK - odd.užité... 02+2195 2385
366 MENTL, Václav Prof. Ing. |EM| Západočeská univerzita v Plzni, FS 377 638 301
167 JANÍČEK, Přemysl Prof. Ing. DrSc. |TM| VUT v Brně - Fakulta strojní 05+4114 2807
404 PAŘÍK, Petr Ing. Ph.D. |EM| ÚT AV ČR, v.v.i.
452 RAIS, Milan Ing. CSc. |MT| v důchodu
531 ŠKLÍBA, Jan Prof. RNDr. CSc. |MT|RM| Technická univerzita v Liberci 048+21847
588 VLČEK, Václav Ing. CSc. |VI| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 266 053 402
763 KOUDELKA, Petr Ing. DrSc. |GE| ÚTAM AV ČR - v.v.i. 286 882 121
127 HOLÝ, Stanislav Prof. Ing. CSc. |MS|EM| ČVUT v Praze - Fakulta strojní 02+2435 2510
674 HAUSVATER, Karel Ing. CHMP Velkomoravia - s.r.o. 05+45222334
397 PAULÍK, Josef Ing. CSc. |TM|
401 PEČÍNKA, Ladislav Ing. CSc. |SI| Ústav jaderného výzkumu Řež - a.s. 02+6617 2610
725 JIROUŠ, Milan Ing. |MS|
130 MEVALD, Josef Doc. Ing. CSc. |TM|PM| Technická univerzita v Liberci -... 048+218 47
585 VÍSNER, Josef Ing. CSc. |EM| ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ - s.r.o.
54 ČÁP, Jaroslav Prof. Ing. DrSc. |TM| Dopravní fakulta J.Pernera Univerzity... 040+484 00
143 HRUBANT, Ladislav Ing. |EM|LE|
346 MILÁČEK, Stanislav Doc. Ing. CSc. |TM|PM|EM| ČVUT v Praze - Fakulta strojní -...
220 KLIMEŠ, František Ing. CSc. |MT| Ústav pro hydrodynamiku AV ČR - v.v.i. 233 109 092
816 HALAMA, Radim Doc. Ing. Ph.D. |EM| VŠB - Technická univerzita Ostrava.... 597 321 288
164 HUTAŘ, Pavel Doc. Ing. Ph.D. |EM| ÚFM AV ČR - v.v.i. 532 290 351
66 DOLEŽAL, Zdeněk Ing. CSc. VZLÚ - TURBO MOTOR - s.r.o. 02+6631 1397
112 HOLUB, Karel RNDr. DrSc. |GE|SI| Ústav geoniky AV ČR - v.v.i. 596 979 344
556 TEPLÝ, Břetislav Prof. Ing. CSc. |TM|IK|MS| VUT v Brně - Ústav stavební mechaniky... 541 147 642
228 KOLÁŘ, Antonín Doc. Ing. CSc. |TM| VUT v Brně - Fakulta stavební 05+4114 1111
256 KRÁSNÝ, Ivan Ing. CSc. |TM| VAMET - BIC ČVUT v Praze 2558 813/221
477 SEDLÁŘ, František Ing. CSc. VZLÚ - TURBO MOTOR - s.r.o. 02+6631 1397
533 ŠKODA, Zdeněk Ing. DrSc. |LE|
331 MAŠTOVSKÝ, Jiří Ing. CSc. |MT|
336 MATYSKA, Martin Ing. |EM| Avia Propeller, s.r.o. 296 336 551, 607 853 127
187 JONÁŠ, Pavel RNDr. DrSc. |MT|VI| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 266 052 025
37 BROŽ, Václav Prof. Ing. CSc. |TM|MT|LE| ČVUT v Praze - Fakulta strojní -... 02+2435 7205
567 ULRYCH, Emil Doc. Ing. CSc. |TM|
573 VALEŠ, František Ing. CSc. |TM| Západočeská univezita v Plzni -... 019+723 64 15
328 MARVAN, Milan RNDr. CSc. |MT| UK - Matematickofyzikální fak. - kat.... 221 912 361
538 ŠMIŘÁK, Svatopluk Doc. Ing. CSc. |TM|IK| Projektový a vývojový ústav
10 BALDA, Miroslav Prof. Ing. DrSc. |TM|PM|MM| Ústav termomechaniky AV ČR-CDM -... 377 279 644
544 ŠŤASTNÝ, Miroslav Prof. Ing. DrSc. |MT| mobil-602834403
68 DOLEŽALOVÁ, Marta Prof. Ing. CSc. |GE| Dolexpert-Geotechnika + 241 482 668
83 DVOŘÁK, Rudolf Ing. DrSc. |MT| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 02+6605 3132
685 VAVŘÍN, Josef Ing. |TM| Ústav jaderného výzkumu 02+685 83 51
268 KUČERA, Václav RNDr. Ph.D. |EM| MFF UK, KNM 221 913 362, 774 198 004
55 DANČOVÁ, Petra Ing. Ph.D. |EM| Technická univerzita v Liberci
708 PAVLOUSEK, Pavel Ing. CSc. |TM|
269 KRYL, Miroslav Ing. CSc. |MT|LE| Výzkumný a zkušební letecký ústav 02+6610 4111
241 KOŠŤÁK, Blahoslav Ing. CSc. |EM| Ústav struktury a mechaniky hornin AV... 02+6600 9111
262 KRATOCHVÍL, Milan Ing. CSc. |MT|
530 ŠKALOUD, Miroslav Prof. Ing. DrSc. |IK| Ústav teoretické a aplikované... 02+882 121
664 ŠESTÁK, Jiří Prof. Ing. DrSc. ČVUT v Praze - Fakulta strojní 224 352 547
486 NAZARI, Ferydun Ing. CSc. |GE| VUT v Brně - FAST - Ústav geotechniky 541 147 238
250 KRUIS, Jaroslav Prof. Ing. Ph.D. |PM| ČVUT v Praze, Fakulta stavební 224 354 580
338 MEJSTŘÍK, Jaroslav Ing. CSc. Technická univerzita v Liberci -... 048+218 47
62 DANĚK, Václav Ing. CSc. |MT|PM|EM|LE| Asociace strojních inženýrů 02+2435 2640
73 DROZD, Karel Doc. Ing. CSc. |GE|SI| Přírodovědecká fakulta Univerzity... 02+2195 2256
627 DUŠEK, Karel Prof. Ing. DrSc. |TM| ÚMCH AV ČR - v.v.i. 296 809 297
155 HRUBÝ, Petr Doc. Ing. CSc. |EM| Západočeská univerzita v Plzni, KAT 377 636 507, 603 471 548
595 VOTÍPKA, František Doc. Ing. CSc. |TM|
279 KUNEŠ, Josef Prof. Ing. DrSc. |PM|RM|EM| Zápodočeská univerzita v Plzni -...
813 KONEČNÝ, Martin Ing. Ph.D. |EM| Technická univerzita v Liberci, FS, KTJS 485 353 426, 604 700 981
188 JULIŠ, Karel Prof. Ing. DrSc. v důchodu
95 FISCHER, Ondřej Prof. Ing. DrSc. Ústav teoretické a aplikované... 283882457
36 BROUSIL, Jaromír Doc. Ing. CSc.
410 PADOVEC, Zdeněk Ing. Ph.D. |EM| 224 35 25 19, 603 329 967
261 KRATOCHVÍL, Jiří Prof. Ing. CSc. |GE|TM| VUT v Brně 05+726 17 60
4 APETAUR, Milan Prof. Ing. DrSc. |TM|
418 PILMANN, Luděk Ing. CSc. ČD - Výzkumný ústav železniční Praha 02+474 71 11
135 HORTEL, Milan Ing. DrSc. |TM| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 02+6605 2032
198 KAFKA, Vratislav Ing. DrSc. Ústav teoretické a aplikované... 02+69785 06
199 KAFKOVÁ, Dagmar Ing. CSc. |MT| Ústav pro hydrodynamiku AV ČR - v.v.i. 233 109 096
103 FRÝBA, Ladislav Prof. Ing. DrSc.Dr.h.c. |IK| Ústav teoretické a aplikované... 02+83881646
192 KABELKA, Josef Ing. DrSc. |MS|EM|
60 DANĚK, Milan Prof. Ing. DrSc. |LE|MT| důchodce
179 JEŽEK, Jan Prof. Ing. DrSc. ČVUT v Praze - FS kat. mechaniky... 02+2435 2575
203 KANICKÝ, Viktor Doc. Ing. CSc. |SI|VI| Vojenská akademie - Brno 05+4118 2332
419 PIRNER, Miroš Prof.dr.h.c. Ing. DrSc. |IK| Ústav teoretické a aplikované... 283 882 457
615 ZYMÁK, Václav Ing. CSc. |MT|
317 MÁLEK, Antonín Prof. Ing. CSc. |MT|LE| ČVUT v Praze - Fakulta strojní 02+2435 1111
11 BAREŠ, Richard A. Prof. Ing. Dr.. DrSc. |MK|SK| -
440 PROŠKOVEC, Josef Ing. CSc. |TM|MM|EM|
122 HERCÍK, Václav Doc. Ing. |TM| Technická univerzita v Liberci -... 048+218 47
379 NOVOTNÝ, Jiří Prof. Ing. DrSc. VUT v Brně - Ústav stavební mechaniky... 05+726 13 66
507 STŘEDA, Ivo Prof. Ing. CSc. důchodce
535 ŠLAPÁK, Pavel Doc. Ing. DrSc. |TM| ČVUT v Praze - Kloknerův ústav 02+2435 1111
449 PŮST, Ladislav Ing. DrSc. |TM|EM| Ústav termomechaniky AV ČR - v.v.i. 02+6885157
381 NOŽIČKA, Jiří Prof. Ing. DrSc. |MT|LE| ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 02+2435 1111
439 PROKOPEC, Miroslav Ing. CSc.
312 MACHALICKY, Jiří Ing. CSc.
560 VALTERA, Jan Ing. Ph.D. |EM| Technická univerzita v Liberci, FS, KTJS
9 BALDA, Milan Prof. Ing. Dr.h.c. DrSc.
505 ŽABKA, Petr Ing. Ph.D. |EM| Technická univerzita v Liberci, FS, KTJS
400 PAŠČENKO, Petr Doc. Ing. RNDr. Ph.D. |EM| 604 714 616
427 POLÁČEK, Miloš Ing. CSc. |TM| Výzkumný ústav obráběcích strojů a...
237 KOPŘIVA, Vladimír Ing. CSc. |TM|
399 PAVLOVSKÝ, Hugo Ing. CSc. |TM|
536 ŠMERDA, Zdeněk Prof.Ing.Dr. CSc. |TM| VUT v Brně - Fakulta stavební - kat.... 05+726 11 11
292 LEBDUŠKA, Jaroslav Ing. CSc. |TM|
302 LINHART, Václav Ing. CSc. |MM| SVÚM - a.s. 02+6706 1111
177 Junek, Lubomír Ing. Ph.D. ÚAM Brno +420 606 717 655
185 Jirásek, Milan Prof. Ing. DrSc. Stavební fakulta ČVUT 224354481
107 Gottvald, Jakub Ing. Ph.D. Vítkovice ÚAM a.s. 549523881
69 Dolejš, Norbert Ing. Letov letecká výroba, s.r.o. +420 234 312 081
22 Bradáč, Josef Ing. Ph.D. Škoda Auto Vysoká škola 326 823 038
44 Civín, Adam Ing. Ph.D. První brněnská strojírna Velká Bíteš,...
41 Cabrnoch, Bohuslav Ing. Ph.D. VZLÚ 225115480
210 Kopačka, Ján Ing. |PM| ÚT AV ČR, v.v.i. +420266053442
611 Vaclav, Zoul Ing. CSc. CVUT-Praha, Fakulta strojni, Ustav... +420 224 352 495
390 Pačes, Pavel doc. Ing. Ph.D. ČVUT v Praze +420-22435-2847
Návrat, Tomáš doc. Ing. Ph.D. |EM| FSI VUT v Brně +420 608 103 272
190 JIROUŠEK, Ondřej Doc. Ing. Ph.D. |EM| ÚTAM AV ČR, v.v.i. 286 892 509
211 Klimenda, František Ing.
96 Fojtík, František Ing. Ph.D. |EM| VŠB-TU OSTRAVA 597323292
230 Kolman, Radek Ing. Ph.D. |PM| Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. +420 266 053 214
339 Matějka, Milan Ing. Ph.D. |MT| Ustav termomechaniky, AV CR, v.v.i.
426 PLEŠEK, Jiří Ing. CSc. ÚT AV ČR, v.v.i.
104 GRUBER, Pavel Ing. PhD. |PM| Dlubal Software s.r.o. +420 227 203 259
145 HRAČOV, Stanislav Ing. ÚTAM AV ČR, v.v.i.
402 PETRENKO, Alena Ing. FVTM UJEP Ústí nad Labem
503 SKOČILASOVÁ, Blanka Ing. FVTM UJEP Ústí nad Labem
541 VALACH, Jaroslav Ing. Ph.D. ÚTAM AV ČR, v.v.i.
550 ŠIMURDA, David Ing. Ph.D. ÚT AV ČR, v.v.i.
555 ŠVRČEK, Miroslav Ing. Ph.D. ÚJV Řež, a.s.
566 VINCOUR, Dušan Ing. Ph.D. ČEZ, a.s., JE Dukovany
575 TEJ, Petr Ing. Ph.D. Kloknerův ústav ČVUT v Praze
619 ŽĎÁREK, Jiří Ing. CSc.
70 DANĚK, Josef Doc. Ing. Ph.D.
100 FRIDRICH, František Ing.
113 HANKE, Miroslav Ing. DrSc.
118 HANUŠ, Milan Ing. Západočeská univerzita v Plzni, KMA
123 KŘÍHOVÁ, FF UK v Praze
151 IVANČO, Vladimír Doc.Ing. CSc.
274 KUČERA, Josef Prof.Ing. CSc.
310 LUKEŠ, Vladimír Ing. Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, KME
313 LUKAVEC, Martin Ing.
353 MRÁZ, Ladislav Ing.
364 NEJEDLÝ, Vojtěch Ing. CSc.
365 NEKOKSA, Pavel Ing.
403 PAVLÍK, Petr Ing. CSc.
422 PLACHÝ, Václav Prof.Ing. DrSc.
474 ROZSÁR, Peter Ing.
508 STŘÍŽ, Bohuslav Prof.RNDr. DrSc.
509 SVOBODA, Martin Ing. FVTM UJEP Ústí nad Labem
524 ŠÍMA, Josef Ing. CSc.
630 FIDRANSKÝ, Jiří Ing. CSc.
815 PORUBA, Zdeněk Ing. Ph.D. |EM| VŠB-Technická univerzita Ostrava, FS 597 323 228
470 RYCHLÍKOVÁ, Lenka Ing. |EM| UJEP FVTM 475 285 557, 602 227 641
455 SADÍLEK, Jiří Ing. Ph.D. |EM| Unipetrol RPA., s.r.o., Polymer... 736 507 806, 777 984 712
504 SOUKUP, Josef Doc. Ing. CSc. |EM| UJEP FVTM 475 285 539
620 ŽMINDÁK, Milan Prof. Ing. CSc. |EM| Žilinská univerzita v Žilině +421 905 847 894