ČSM: CZ » Archiv

Pozvánka na kurs: An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics

02. 01. 2018

Česká společnost pro mechaniku-odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. jako hlavní organizátor Vás srdečně zvou na kurs An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics, který se koná 4.-8. června 2018 v Praze v prostorách Stavební fakulty, ČVUT v Praze-Dejvicích.
Bližší informace naleznete na stránkách http://shortcourse2018.it.cas.cz/.