ČSM: CZ » Archiv

Pozvánka na povolební schůzku hlavního výboru České společnosti pro mechaniku

31. 01. 2018

Milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si Vás pozvat na povolební schůzku hlavního výboru České společnosti pro mechaniku.
Schůzka se bude konat ve středu 7. února 2018 ve 13.00 hod. v Klubu Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8.
(pozvánka)