ČSM: CZ » Přihlášení do administrace

Pozvánka na schůzku hlavního výboru

14. 02. 2019

Vážení členové hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, Českého národního komitétu IUTAM a Českého národního komitétu IFToMM,

dovoluji si Vás pozvat na společnou schůzku hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, národního komitétu IUTAM a národního komitétu IFToMM, která se bude konat ve středu 27. února 2019 ve 13.00 hod. v Klubu Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8.

Vážení členové hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, Českého národního komitétu IUTAM a Českého národního komitétu IFToMM,

dovoluji si Vás pozvat na společnou schůzku hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, národního komitétu IUTAM a národního komitétu IFToMM, která se bude konat ve středu 27. února 2019 ve 13.00 hod. v Klubu Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8.

(pozvánka)