Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Partneři

Partneři

Zahraniční

IUTAM Odkaz

Česká republika je zastupována v IUTAM svým národním komitétem
Odkaz
 
 
EUROMECH
Odkaz
 
CEACM
Odkaz
 
GAMM Odkaz

Česká sekce mezinárodní organizace GAMM
Odkaz
 
 
JSME
Odkaz

Časopisy vydávané JSME jsou dostupné na adrese http://www.jsme.or.jp/English/.

 
ICAS (International Council of the Aeronautical Sciences) Odkaz

Zastoupení v ČR
Odkaz
 
 
IAWE (International Association for Wind Engineering)
Odkaz
 
EAEE (European Association for Earthquake Engineering)
Odkaz
 

Domácí

Jednota českých matematiků a fyziků
Odkaz
 
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta J. Pernera
Odkaz
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu
Odkaz
 
Fakulta strojní ČVUT v Praze , Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Odkaz
 
ČVUT v Praze Fakulta stavební
Odkaz
 
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra mechaniky
Odkaz
 
Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, katedra mechaniky
Odkaz
 
Vysoké učení technické v Brně, Ústav mechaniky
Odkaz
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, katedra mechaniky
Odkaz