Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Partneři » IUTAM

IUTAM

Členem General Assembly IUTAM a reprezentantem za ČR je Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
http://iutam.org/directories/directory_single_record/?bdid=1574

Sekretářem Národního komitétu je Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
http://iutam.org/directories/directory_single_record/?bdid=1858

Složení Českého národního komitétu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku:

Předseda
Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
E-mail: ok@it.cas.cz

Členové
Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
E-mail: petruska@fme.vutbr.cz

Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
E-mail: sejnoha@fsv.cvut.cz

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
E-mail: naprstek@itam.cas.cz

Ing. Václav Kolář, CSc.
E-mail: kolar@ih.cas.cz

Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.
E-mail: stanislav.vejvoda@seznam.cz

Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
E-mail: novak.d@fce.vutbr.cz

Výroční zprávy

2012 2013 2014 2015 2016

Organizační a jednací řád Českého národního komitétu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku - IUTAM

Organizační a jednací řád