Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Bulletin ČSM

Bulletin České společnosti pro mechaniku

Časopis

Bulletin je určen členům České společnosti pro mechaniku. Vychází pravidelně 3x ročně. Jde o periodikum, které obsahuje odborné a vědecké články, uveřejňuje výsledky soutěží a informuje o činnosti odborných skupin a poboček. Jeho úkolem je přinášet aktuální informace o životě Společnosti, odborné i populární články z oboru, informovat o konferencích i personáliích. Bulletin Společnosti má dlouholetou tradici, vychází již od roku 1966.
Časopis je distribuován všem členům společnosti, také je poskytován vědeckým knihovnám i řadě zahraničních pracovišť.
Bulletin je zároveň možné, s drobným zpožděním, stáhnout na našich webových stránkách v PDF či prohlížet si jej on-line.

Redaktor

Odpovědným redaktorem je Doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D., TU v Liberci. E-mail: iva.petrikova@tul.cz

Vydavatel

Vydavatelem je Česká společnost pro mechaniku. IČO: 00444766, adresa Společnosti je Dolejškova 5, 182 00 Praha 8. Evidenční číslo registrace vedené Ministerstvem kultury České republiky je E13959. Časopisu bylo přiděleno ISSN 1211 - 2046.

Ročník 2022-2023

Ročník 2021

Ročník 2020

Ročník 2019

Ročník 2018

Ročník 2017

Ročník 2016

Ročník 2015

Ročník 2014

Ročník 2013

Ročník 2012

Ročník 2011

Ročník 2010

Ročník 2009

Ročník 2008

Ročník 2007

Ročník 2006

Ročník 2005

Ročník 2004

Ročník 2003

Ročník 2002

Ročník 2001

Ročník 2000

Ročník 1999

Ročník 1998

Ročník 1997

Ročník 1996

Ročník 1995

Ročník 1994

Ročník 1993

Ročník 1992

Ročník 1991

Ročník 1990

Ročník 1989

Ročník 1988

Ročník 1987

Ročník 1986

Ročník 1985

Ročník 1984

Ročník 1983

Ročník 1982

Ročník 1981

Ročník 1980

Ročník 1976

Ročník 1975

Ročník 1974

Ročník 1973

Ročník 1972

Ročník 1971

Ročník 1970

Ročník 1969

Ročník 1968

Ročník 1967

Ročník 1966