Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: Zvolení kandidáti

Excelová tabulka zde

Jméno kandidáta Zaměstnavatel
Ing. Dušan Gabriel, Ph.D. ÚT AV ČR, v.v.i., Praha
Doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D. ZČU v Plzni, FAV, Plzeň
Prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. VŠB - TU Ostrava, FS, Ostrava - Poruba
Doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. ÚFM AV ČR, v.v.i., Brno
Prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Praha
Ing. Radek Kolman, Ph.D. ÚT AV ČR, v.v.i., Praha
Prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. ZČU v Plzni, FAV, Plzeň
Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. ZČU v Plzni, FAV, Plzeň
Ing. Jiří Náprstek, DrSc. ÚTAM AV ČR, v.v.i., Praha
Ing. Luděk Pešek, CSc. ÚT AV ČR,v.v.i., Praha
Doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. TU v Liberci, FS, Liberec
Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. VUT v Brně, FSI, Brno
Ing. Jiří Plešek, CSc. ÚT AV ČR, v.v.i., Praha
Doc. Dr. Ing. Pavel Polach. VZÚ Plzeň, Plzeň
Prof. Ing. Milan Růžička, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha
Prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. ČVUT v Praze, FS, Praha
Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. ČVUT v Praze, FS, Praha
Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. Vítkovice, a.s.
Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. ZČU v Plzni, FAV, Plzeň
Prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. VŠB – TU Ostrava, FS, Ostrava - Poruba