Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Cena prof. Babušky

Soutěž o Cenu prof. Babušky

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků organizuje již od roku 1994 soutěž o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd, tj. v oboru počítačová mechanika, počítačová analýza a numerická matematika.
Cena byla zřízena z podnětu vynikajícího matematika a inženýra českého původu Prof. Ing. Dr. Ivo Babušky, DrSc., jehož současným působištěm je University of Texas, Austin, USA.
Do soutěže o cenu prof. Babušky se může přihlásit každý vysokoškolský student, diplomant, doktorand nebo mladý vědecký pracovník do 36 let, jestliže téma jeho práce spadá do oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou analýzu a numerickou
Jedním z hlavních cílů soutěže je podpora tvůrčích typů studentů, doktorandů a mladých vědeckých pracovníků jenž mají předpoklady pro vědeckou a vývojovou činnost a motivovat je k dalšímu působení v této oblasti.
Soutěž je určena pro podporu vědního oboru počítačových věd a jejím cílem je podnítit zájem studentů a mladých vědeckých pracovníků o uvedené obory.

Cena se uděluje ve dvou kategoriích:

  • doktorandská a doktorská
  • studentská a absolventská

Hodnocení předložených soutěžních prací provádí členové hodnotitelské komise z řad pedagogů a vědeckých pracovníků ke konci roku.

 

Vyhlášení soutěže pro rok 2023

DOC

Finanční odměna za umístění na 1. místě v soutěži je 500 dolarů.

Umístění na 2. - 6. místě odměňuje Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků.

Přihláška do soutěže

Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
Statut Ceny profesora Babušky - DOC

Přihlášení porotců pro ročník 2023

Přihlášení

Starší ročníky

soutezocenuprofbabusky.jpeg

Laureáti Babuškovy ceny od roku 1994

DOC PDF

Fotografie

babuskova-cena-2022.jpg
Fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků 29. ročníku, které se konalo dne 30.11.2022.

Fotografie ze slavnostního vyhlášení ceny profesora Babušky, rok 2021: foto
Fotografie ze slavnostního vyhlášení ceny profesora Babušky, rok 2020: foto
Fotografie ze slavnostního vyhlášení ceny profesora Babušky, rok 2016: foto 1, foto 2
Fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků 20. ročníku, které se konalo v úterý 17. prosince 2013: foto