ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)

Pozvánka na vyhlášení ceny prof. Babušky

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

22. 11. 2019

Pozvánka na přednášku: Application of the method of localized Lagrange multipliers to the partitioned solution of large-scale structural dynamic systems-the AFETI algorithm

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Application of the method of localized Lagrange multipliers to the partitioned solution of large-scale structural dynamic systems: The AFETI algorithm. Přednášku prosloví Prof. José González, Universidad de Sevilla, Spain.
  více…
22. 11. 2019

Pozvánka na přednášku: Properties of open thermodynamic systems as the consequence of their stability

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Properties of open thermodynamic systems as the consequence of their stability. Přednášku prosloví prof. Ing. František Maršík, DrSc., oddělení D2-Termodynamika, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i./Centrum nových technologií a materiálů, Západočeská univerzita v Plzni/Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova.
 
více…
22. 11. 2019

Pozvánka na přednášku: Návrh materiálové a technologické kopie raně barokní štukové výzdoby

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Návrh materiálové a technologické kopie raně barokní štukové výzdoby. Přednášku prosloví Ing. Olga Skružná z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
11. 11. 2019

Pozvánka na přednášku: Non-coaxiality between two tensors-Application to stress rate decomposition and non-coaxial invariants

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Non-coaxiality between two tensors:  Application to stress rate decomposition and non-coaxial invariants. Přednášku prosloví prof.Yannis F. Dafalias, University of California at Davis/ National Technical University of Athens/ Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences.
  více…
29. 10. 2019

Pozvánka na schůzku hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, národního komitétu IUTAM a národního komitétu IFToMM

Společná schůzka se bude konat v úterý 22. října 2019 ve 13.00 hod. v Klubu Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8. více…
16. 10. 2019

Pozvánka na přednášku: The Energy-Sampling Stabilization of Nodally Integrated Continuum Elements for Dynamic Analyses

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku The Energy-Sampling Stabilization of Nodally Integrated Continuum Elements for Dynamic Analyses. Přednášku prosloví Prof. Petr Krysl, University of California, San Diego, USA.
  více…
15. 10. 2019

Pozvánka na přednášku: Effect of straightening of steel pipe segment on tensile and fracture mechanical properties of the resulting semiproduct

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Effect of straightening of steel pipe segment on tensile and fracture mechanical properties of the resulting semiproduct. Přednášku prosloví Ing. Ľubomír Gajdoš, CSc. z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »