ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)
 

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

15. 12. 2018

Pozvánka na přednášku: Active grids as a tool for turbulence and wind energy studies

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Active grids as a tool for turbulence and wind energy studies. Přednášku prosloví prof. Jason Hearst, Department of Energy and Process Engineering, Faculty of Engineering, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway
více…
02. 12. 2018

Pozvánka na přednášku: Využití FEM pro virtuální zajištění funkčnosti při vývoji karoserie vozu ve Škoda auto a.s.

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Využití FEM pro virtuální zajištění funkčnosti při vývoji karoserie vozu ve Škoda auto a.s. Přednášku prosloví Ing. Jan Korouš, Ph.D. ze ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav. více…
14. 11. 2018

Pozvánka na vyhlášení ceny prof. Babušky

Česká společnost pro mechaniku ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků Vás zvou na SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 25. ROČNÍKU SOUTĚŽE O CENU PROF. BABUŠKY více…
04. 11. 2018

Pozvánka na cyklus tří přednášek prof. Nikolaose Aravase

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na cyklus tří přednášek Lecture series on Computational Plasticity. Přednášky prosloví prof. Nikolaos Aravas z University of Thessaly, Řecko. více…
28. 10. 2018

Pozvánka na přednášku: New role of silicon thin films in advanced photovoltaics

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku New role of silicon thin films in advanced photovoltaics. Přednášku prosloví RNDr. Antonín Fejfar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha. více…
05. 10. 2018

Pozvánka na přednášku: Solution of the multi-dimensional Fokker-Planck equation by means of Finite Element Method

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Solution of the multi-dimensional Fokker-Planck equation by means of Finite Element Method. Přednášku prosloví čerstvě oceněný držitel Ceny Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  Ing. Jiří Náprstek, DrSc., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
05. 10. 2018

Pozvánka na přednášku: Wind flow around a wind turbine system: wind tunnel tests

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Wind flow around a wind turbine system: wind tunnel tests. Přednášku prosloví María Jiménez Portaz z Universidad de Granada and Centra Excellence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »