ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)
 

Výsledky voleb 2017

Více informací

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

27. 04. 2018

Pozvánka na přednášku: Developing a Neutral Equilibrium Device as Dynamic Virtual Piers for an Emergency Relief Bridge

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Developing a Neutral Equilibrium Device as Dynamic Virtual Piers for an Emergency Relief Bridge. Přednášku prosloví prof. Ming-Hsiang Shih z Department of Civil Engineering, National Chi Nan University, Taiwan. více…
13. 04. 2018

Pozvánka na přednášku: Aktuální trendy výzkumu v oboru Wind Engineering and Disaster Mitigation v Japonsku a jihoasijském regionu

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Aktuální trendy výzkumu v oboru Wind Engineering and Disaster Mitigation v Japonsku a jihoasijském regionu. Přednášku prosloví Mgr. Arsenij Trush z Centra Excellence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
06. 04. 2018

Pozvánka na přednášku: Behaviour of brittle materials under dynamic loading

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Behaviour of brittle materials under dynamic loading. Přednášku prosloví prof. Jaroslav Buchar a dr. Jan Trnka z oddělení D4-Rázy a vlny v tělesech Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. více…
18. 03. 2018

Pozvánka na přednášku: Finite Fracture Mechanics and its Applications to Composite Materials

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Finite Fracture Mechanics and its Applications to Composite Materials. Přednášku prosloví prof. Vladislav Mantič z Department of Continuum Mechanics and Structural Analysis School of Engineering, University of Seville, Spain. více…
18. 03. 2018

Pozvánka na přednášku: Micromechanics of Martensitic Laminates

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Micromechanics of Martensitic Laminates. Přednášku prosloví doc. Hanuš Seiner z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha (t.č. na University of Minnesota, Minneapolis, USA v rámci Fulbrightova stipendia). více…
18. 03. 2018

Pozvánka na přednášku: Brief introduction to optimization and topology optimization

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Brief introduction to optimization and topology optimization. Přednášku prosloví Dr. Paulo Salvador Britto Nigro - Software Developer and Researcher of Virtual.PYXIS z São Paulo, Brazil. více…
27. 02. 2018

Pozvánka na přednášku: Catch the yield surface, experimentally, theoretically, and computationally

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Catch the yield surface, experimentally, theoretically, and computationally. Přednášku prosloví Dr. Li-Wei Liu z National Taiwan University, Taipei, Taiwan/Institute of Thermomechanics of CAS, v. v. i., Prague. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »