ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)

Společenská rubrika

Smuteční oznámení
Ocenění
Jubilea

Vážení členové hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, informace o činnosti červen 2021

více

Vážení členové hlavního výboru České společnosti pro mechaniku,

více

Zápis ze společné schůzky hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a národního komitétu IUTAM.

více

Vyhlášení Ceny prof. Babušky za rok 2021.

více

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

14. 01. 2022

Pozvánka na přednášku: Low cycle fatigue behaviour of auxetic cellular structures using the inelastic energy approach

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Low cycle fatigue behaviour of auxetic cellular structures using the inelastic energy approach. Přednášku prosloví Dr. Branko Nečemer, Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia.
  více…
10. 12. 2021

Pozvánka na přednášku: On spatio-temporal analysis of turbulent wake behind a circular cylinder

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku On spatio-temporal analysis of turbulent wake behind a circular cylinder. Přednášku prosloví prof. Václav Uruba, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha.
  více…
08. 11. 2021

Pozvánka na přednášku: Technical challenges in the LISA project and the contribution from the Czech Republic

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Technical challenges in the LISA project and the contribution from the Czech Republic. Přednášku prosloví Prof. Niels Lund, National Space Institute Astrophysics and Atmospheric Physics, DTU, Copenhagen, Denmark/Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha.
  více…
15. 10. 2021

Pozvánka na přednášku: Scientific approaches to material studies-Bronze Age Cyprus case study

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Scientific approaches to material studies: Bronze Age Cyprus case study. Přednášku prosloví Paola Pizzo, MA Università degli Studi di Torino, Italy.
  více…
13. 10. 2021

Pozvánka na přednášku: Slow dynamics effects in hysteretic elastic media-physical origin and potentiality for damage detection

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Slow dynamics effects in hysteretic elastic media: physical origin and potentiality for damage detection. Přednášku prosloví Prof. Marco Scalerandi, DISAT, Department of Applied Science and Technology, Politecnico di Torino, Italy. více…
24. 09. 2021

Pozvánka na přednášku: Heat conduction in microstructured solids

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Heat conduction in microstructured solids. Přednášku prosloví Dr. Arkadi Berezovski,Tallinn University of Technology, Estonsko. více…
18. 09. 2021

Pozvánka na přednášku: Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu. Přednášku prosloví Ing. Michael Macháček z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »