ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)
 

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

15. 04. 2019

Pozvánka na přednášku: Moving Dynamic Test Loads for Road Bridges-A Case Study

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Moving Dynamic Test Loads for Road Bridges-A Case Study. Přednášku prosloví Ing. Jan Bayer, CSc., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
02. 04. 2019

Pozvánka na přednášku: Analysis of bone microdamage with X-ray microtomography towards fatigue fracture prevention

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Analysis of bone microdamage with X-ray microtomography towards fatigue fracture prevention. Přednášku prosloví Gerardo Presbítero Espinosa z Centra Excellence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
více…
29. 03. 2019

Pozvánka na přednášku: A parallel multilevel domain decomposition solverand its application to adaptive finite element method

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku A parallel multilevel domain decomposition solver and its application to adaptive finite element method. Přednášku prosloví Dr. Jakub Šístek z Matematického ústavu AV ČR, v. v. i. více…
15. 03. 2019

Pozvánka na přednášku: Thermodynamical modeling via GENERIC: from quantum mechanics to semiconductor devices

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Thermodynamical modeling via GENERIC: from quantum mechanics to semiconductor devices. Přednášku prosloví Prof. Alexander Mielke, Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics/ Humboldt University Berlin, Berlin, Germany. více…
15. 03. 2019

Pozvánka na přednášku: Decomposition of waves, stresses and forces in rotating disks

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Decomposition of waves, stresses and forces in rotating disks. Přednášku prosloví Prof. Izhak Bucher, Faculty of Mechanical Engineering, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel. více…
14. 03. 2019

Pozvánka na přednášky: 1/ Digitalization of cultural heritage 2/ Characterization of CFRP samples produced by resin infusion using the phasecontrast and dark-field imaging. Design of the low-cost 3D laboratory platform rocker

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zve na přednášky:
1/ Ing. Hana Hasníková, PhD. Digitalization of cultural heritage
2/ Ing. Jan Sleichrt. Characterization of CFRP samples produced by resin infusion using the phasecontrast and dark-field imaging. Design of the low-cost 3D laboratory platform rocker
Oba přednášející jsou z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
  více…
28. 02. 2019

Pozvánka na přednášku: Reconstruction of past climate changes from temperature measurements in deep boreholes

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Reconstruction of past climate changes from temperature measurements in deep boreholes. Přednášku prosloví RNDr. Jan Šafanda, CSc. z Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »