Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku slaví 50 let

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)

Výsledky voleb 2017

Více informací

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je sdružením podle zákona o sdružování občanů č. 83 ze dne 27. 3. 1990 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

Dokumenty
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC
 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 

Očekávané akce a aktuality

16. 01. 2018

Pozvánka na přednášku: Evolution and Verification of a Kinematic Hypothesis for Splitting of the Strain Energy

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Evolution and Verification of a Kinematic Hypothesis for Splitting of the Strain Energy. Přednášku prosloví Prof. Herbert A. Mang z Institute for Mechanics of Materials and Structures, University of Technology, Vienna/College of Civil Engineering, Tongji University, Shanghai, China více…
12. 01. 2018

Pozvánka na přednášku: Modelování, identifikace a numerické řešení kmitavých systémů

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Modelování, identifikace a numerické řešení kmitavých systémů. Přednášku prosloví Ing. Jan Kozánek, CSc. z Ústavu termomechaniky, AV ČR, v. v. i. více…
02. 01. 2018

Pozvánka na kurs: An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics

Česká společnost pro mechaniku-odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. jako hlavní organizátor Vás srdečně zvou na kurs An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics, který se koná 4.-8. června 2018 v Praze v prostorách Stavební fakulty, ČVUT v Praze-Dejvicích. více…
12. 12. 2017

Pozvánka na vyhlášení Ceny prof. Babušky

Česká společnost pro mechaniku ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků Vás zvou na SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE O CENU PROF. BABUŠKY.

více…
03. 12. 2017

Pozvánka na přednášku: Research on synthetic jets

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Research on synthetic jets. Přednášku prosloví Prof. Zdeněk Trávníček z Ústavu termomechaniky, AV ČR, v. v. i. více…
11. 11. 2017

Pozvánka na přednášku: Modelling of yield surface distortion in the finite strain range

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Modelling of yield surface distortion in the finite strain range. Přednášku prosloví Dr. Alexey Shutov z Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, Ruská federace. více…
11. 11. 2017

Pozvánka na přednášku: Deformation-Induced Anisotropy in Porous Metals: Constitutive modeling and computational issues

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Deformation-Induced Anisotropy in Porous Metals: Constitutive modeling and computational issues. Přednášku prosloví prof. Nikolaos Aravas z University of Thessaly, Řecko.
více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »