ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)
 

Výsledky voleb 2017

Více informací

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

21. 06. 2018

Pozvánka na přednášku: A nonlinear continuum theory of finite deformations of elastoplastic media

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku A nonlinear continuum theory of finite deformations of elastoplastic media. Přednášku prosloví doc. Roman Écsi, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava. více…
15. 06. 2018

Pozvánka na přednášku: Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu. Přednášku prosloví Ing. Petr Ing. Kozlovcev, Ph.D. z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
04. 06. 2018

Pozvánka na přednášku: Implementation and applications of a general model for various contacts with adhesion and/or friction

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Implementation and applications of a general model for various contacts with adhesion and/or friction. Přednášku prosloví doc. Roman Vodička, Faculty of Civil Engineering, Technical University of Kosice, Slovakia. více…
29. 05. 2018

Pozvánka na přednášku: Developments in Fluid-Structure Interaction Modeling and Analysis

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Developments in Fluid-Structure Interaction Modeling and Analysis. Přednášku prosloví prof. K. C. Park, Center for Aerospace Structures, and Department of Aerospace Engineering Sciences, University of Colorado, Boulder, USA. více…
27. 04. 2018

Pozvánka na přednášku: Developing a Neutral Equilibrium Device as Dynamic Virtual Piers for an Emergency Relief Bridge

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Developing a Neutral Equilibrium Device as Dynamic Virtual Piers for an Emergency Relief Bridge. Přednášku prosloví prof. Ming-Hsiang Shih z Department of Civil Engineering, National Chi Nan University, Taiwan. více…
13. 04. 2018

Pozvánka na přednášku: Aktuální trendy výzkumu v oboru Wind Engineering and Disaster Mitigation v Japonsku a jihoasijském regionu

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Aktuální trendy výzkumu v oboru Wind Engineering and Disaster Mitigation v Japonsku a jihoasijském regionu. Přednášku prosloví Mgr. Arsenij Trush z Centra Excellence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
06. 04. 2018

Pozvánka na přednášku: Behaviour of brittle materials under dynamic loading

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Behaviour of brittle materials under dynamic loading. Přednášku prosloví prof. Jaroslav Buchar a dr. Jan Trnka z oddělení D4-Rázy a vlny v tělesech Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »