ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)

Společenská rubrika

Smuteční oznámení
Ocenění
Jubilea

Vážení členové hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, informace o činnosti červen 2021

více

Vážení členové hlavního výboru České společnosti pro mechaniku,

více

Česká společnost pro mechaniku vyhlašuje soutěž o Cenu prof. Babušky na rok 2021.

více

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

20. 06. 2021

Pozvánka na přednášku: Fast Fourier Transformation and Finite Element Method

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Fast Fourier Transformation and Finite Element Method. Přednášku prosloví prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha.
  více…
17. 06. 2021

Pozvánka na přednášku: Thermomechanics of the Stefan's solid-liquid phase transformation

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Thermomechanics of the Stefan's solid-liquid phase transformation. Přednášku prosloví prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc., oddělení D2-Termodynamika, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha.
  více…
20. 05. 2021

Pozvánka na přednášku: LASER SHOCK PEENING - Laser explosion and shear wave propagation

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku LASER SHOCK PEENING: Laser explosion and shear wave propagation. Přednášku prosloví prof. Ing. František Maršík, DrSc., oddělení D2-Termodynamika, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha
  více…
23. 04. 2021

Pozvánka na přednášku: Slow Dynamics as a Multi-Relaxation Phenomenon

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Slow Dynamics as a Multi-Relaxation Phenomenon. Přednášku prosloví Dr. Jan Kober, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha.
  více…
16. 03. 2021

Pozvánka na přednášku: Gap Test Consequences for Quasibrittle Fracture Mechanics, Scaling and HRR Theory of Metal Fracture

Dear Colleagues, Professors Marco Amabili and Francesco dell' Isola are pleased to invite you to participate in the online seminar organized by Canadian National Committee for IUTAM, the MeMoCS Center of the University of L 'Aquila, and the McGill University.

The webinar will be held by Professor Zdeněk P Bažant on Tuesday, March 23, 2021, at 10 am EST

Title: Gap Test Consequences for Quasibrittle Fracture Mechanics, Scaling and HRR Theory of Metal Fracture.
  více…
03. 03. 2021

Pozvánka na přednášku: Laser shock peening, principal, use and related phenomena

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Laser shock peening, principal, use and related phenomena. Přednášku prosloví Dr. Jan Brajer, Centrum HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Dolní Břežany.
  více…
22. 01. 2021

Pozvánka na přednášku: Numerical simulations of flexible multibody systems described by absolute nodal coordinate formulation

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Numerical simulations of flexible multibody systems described by absolute nodal coordinate formulation. Přednášku prosloví Ing. Radek Bulín, Ph.D. z Katedry mechaniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni.
  více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »