Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)

Společenská rubrika

Smuteční oznámení
Ocenění
Jubilea

Vydání publikace ke stému výročí narození docenta Rudolfa Brepty.

více

Vyhlášení soutěže o Cenu prof. Babušky na rok 2024.

více

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

27. 02. 2024

Pozvánka na přednášku: AI v praxi---Od teorie k aplikaci

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku v rámci cyklu přednášek "ITAM Seminar". Přednášku s názvem AI v praxi: Od teorie k aplikaci prosloví Ing. Jan Bryscejn, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Praha.
  více…
20. 02. 2024

Pozvánka na přednášku: Simulation Software for Developing CFRP Tank - Optimum Design and Manufacturing

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku a diskuzi v rámci cyklu přednášek "ITAM Seminar". Přednášku s názvem Simulation Software for Developing CFRP Tank - Optimum Design and Manufacturing prosloví Prof. Nobuhiro Yoshikawa, University of Tokio, Japonsko.
  více…
11. 01. 2024

Pozvánka na přednášku: Cesta s pixelovými detektory typu Medipix/Timepix světem fyziky, techniky a biomedicı́ny

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Cesta s pixelovými detektory typu Medipix/Timepix světem fyziky, techniky a biomedicı́ny. Přednášku prosloví Ing. Stanislav Pospı́šil, DrSc., Ústav technické a experimentálnı́ fyziky ČVUT v Praze.
  více…
03. 01. 2024

Pozvánka na přednášku: Power of Pulsating Liquid Jets

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zve na přednášku Power of Pulsating Liquid Jets. Přednášku prosloví Ing. Josef Foldyna, CSc., Oddělení-Kapalinové paprsky, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava-Poruba.
  více…
21. 11. 2023

Pozvánka na přednášky: How to unlock quality consistency and repeatability to enable large-scale industrialization in Additive Manufacturing & AI applications in industry and research

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášky:
 • How to unlock quality consistency and repeatability to enable large-scale industrialization in Additive Manufacturing, kterou prosloví Dr. Edson Costa Santos, Senior Application Development Manager ZEISS AM Technology ZEISS Industrial Quality Solutions, Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Oberkochen, Germany,
 • AI applications in industry and research, kterou prosloví Ing. Martin Kovanda, Institute of Thermomechanics of the CAS, Prague/Faculty of Nuclear Engineering and Physical Engineering, CTU in Prague.
více…
25. 09. 2023

Pozvánka na pravidelný ITAM seminář

Česká společnost pro mechaniku, Mezinárodní konfederace pro měření a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na pravidelný ITAM seminář s tímto programem: více…
25. 09. 2023

Pozvánka na přednášku: How to build a "bridge"? Nature's strategy for connecting hard and soft materials

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku How to build a "bridge"? Nature's strategy for connecting hard and soft materials. Přednášku prosloví Prof. Benny Bar-On, Department of Mechanical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Israel.
  více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »