ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)
 

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

03. 05. 2019

Pozvánka na přednášku: Geometrie konečných deformací a časová inkrementální analýza deformačních procesů

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Geometrie konečných deformací a časová inkrementální analýza deformačních procesů. Přednášku prosloví RNDr. Zdeněk Fiala, CSc., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
25. 04. 2019

Pozvánka na přednášku: Development of a multiaxial miniature testing system with high temperature and in-situ scanning electron microscope testing capabilities

Česká společnost pro mechaniku a Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Fakulty Strojního inženýrství VUT v Brně Vás srdečně zvou na přednášku Development of a multiaxial miniature testing system with high temperature and in-situ scanning electron microscope testing capabilities. Přednášku prosloví prof. Tasnim Hassan, Department of Civil Engineering, North Carolina State University, Raleigh, USA. více…
22. 04. 2019

Pozvánka na přednášku: Method of Localized Lagrange Multipliers and its Recent Applications: Multi-Physics, Reduced-Order Modeling, and Uncertainty Quantification

Česká společnost pro mechaniku a Ústav stavební mechaniky Stavební fakulty VUT v Brně Vás srdečně zvou na přednášku Method of Localized Lagrange Multipliers and its Recent Applications: Multi-Physics, Reduced-Order Modeling, and Uncertainty Quantification. Přednášku prosloví prof. Kwang-Chun Park, Center for Aerospace Structures, University of Colorado, Boulder, USA. více…
15. 04. 2019

Pozvánka na přednášku: Moving Dynamic Test Loads for Road Bridges-A Case Study

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Moving Dynamic Test Loads for Road Bridges-A Case Study. Přednášku prosloví Ing. Jan Bayer, CSc., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
02. 04. 2019

Pozvánka na přednášku: Analysis of bone microdamage with X-ray microtomography towards fatigue fracture prevention

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Analysis of bone microdamage with X-ray microtomography towards fatigue fracture prevention. Přednášku prosloví Gerardo Presbítero Espinosa z Centra Excellence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
více…
29. 03. 2019

Pozvánka na přednášku: A parallel multilevel domain decomposition solverand its application to adaptive finite element method

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku A parallel multilevel domain decomposition solver and its application to adaptive finite element method. Přednášku prosloví Dr. Jakub Šístek z Matematického ústavu AV ČR, v. v. i. více…
15. 03. 2019

Pozvánka na přednášku: Thermodynamical modeling via GENERIC: from quantum mechanics to semiconductor devices

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Thermodynamical modeling via GENERIC: from quantum mechanics to semiconductor devices. Přednášku prosloví Prof. Alexander Mielke, Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics/ Humboldt University Berlin, Berlin, Germany. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »