Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)

Společenská rubrika

Smuteční oznámení
Ocenění
Jubilea

zvolení kandidáti

Volby hlavního výboru České společnosti pro mechaniku na příští čtyřleté období

více

Vydání publikace ke stému výročí narození docenta Rudolfa Brepty.

více

Vyhlášení soutěže o Cenu prof. Babušky pro rok 2023.

více

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

25. 09. 2023

Pozvánka na pravidelný ITAM seminář

Česká společnost pro mechaniku, Mezinárodní konfederace pro měření a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na pravidelný ITAM seminář s tímto programem: více…
25. 09. 2023

Pozvánka na přednášku: How to build a "bridge"? Nature's strategy for connecting hard and soft materials

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku How to build a "bridge"? Nature's strategy for connecting hard and soft materials. Přednášku prosloví Prof. Benny Bar-On, Department of Mechanical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Israel.
  více…
28. 08. 2023

Pozvánka na přednášku: Theoretical and computational study on inelastic mechanics of cellular materials

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Theoretical and computational study on inelastic mechanics of cellular materials. Přednášku prosloví Asst. Prof. Li-Wei Liu, Department of Civil Engineering, National Taiwan University, Taiwan.
  více…
12. 06. 2023

Pozvánka na přednášku: Výhledy budoucí mobility – pohled vozidláře

Inženýrská akademie ČR, Fakulta strojní ČVUT v Praze a Akademie věd ČR Vás srdečně zve na přednášku Výhledy budoucí mobility – pohled vozidláře v rámci cyklu Udržitelná energetika a mobilita. Přednášku prosloví prof. Ing. Jan Macek, DrSc., Fakulta strojní ČVUT v Praze.
  více…
19. 05. 2023

Pozvánka na přednášku: Simulace proudění s částicemi

Česká společnost pro mechaniku, Mezinárodní konferedace pro měření a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku s diskusí Simulace proudění s částicemi. Přednášku prosloví Ing. Martin Isoz, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha.
  více…
11. 05. 2023

Pozvánka na přednášku: Phenomenological modelling of ductile fracture in metals using the element deletion technique

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zve na přednášku Phenomenological modelling of ductile fracture in metals using the element deletion technique. Přednášku prosloví doc. Ing. František Šebek, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.
  více…
02. 03. 2023

Pozvánka na přednášku: Modální analýza poddajných soustav s tlumením - dodatek k řešení sousatv s nesymetrickými maticemi

Česká společnost pro mechaniku Vás srdečně zve na přednášku Modální analýza  poddajných soustav  s tlumením - dodatek k řešení soustav s nesymetrickými maticemi. Přednášku prosloví Ing. Jan Marek, CSc. a Ing. Ondřej Marek, Ph.D., VÚTS, Liberec.
  více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »