ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)
 

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

16. 09. 2019

Pozvánka na Workshop on Vehicle-Induced Vibration on Bridges

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na Workshop on Vehicle-Induced Vibration on Bridges, který se koná v pátek 20. září 2019 od 9:30 hodin v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Prosecká 76, 190 00, Praha 9.

více…
16. 09. 2019

Pozvánka na přednášku: Vývoj webového prostředí pro technické výpočty s malou exkurzí do světa programovacích jazyků

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Vývoj webového prostředí pro technické výpočty s malou exkurzí do světa programovacích jazyků. Přednášku prosloví Ing. Jan Bryscejn z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
16. 09. 2019

Pozvánka na přednášku: Twin mortar method-a new unbiased mesh tying formulation

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Twin mortar method-a new unbiased mesh tying formulation. Přednášku prosloví Ing. Ján Kopačka, Ph.D. z oddělení D4-Rázy a vlny v tělesech Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. více…
16. 09. 2019

Pozvánka na přednášku: Recent Advances in Wave Propagation and Large-Step Transient Analysis Procedures

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Recent Advances in Wave Propagation and Large-Step Transient Analysis Procedures. Přednášku prosloví Prof. K. C. Park, Ann & H.J. Smead Aerospace Engineering Sciences, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA. více…
13. 09. 2019

Pozvánka na přednášku: Film-based shear stress sensor

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Film-based shear stress sensor. Přednášku prosloví Ing. Zuzana Broučková, Ph.D. z oddělení D2-Termodynamika Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. více…
25. 06. 2019

Pozvánka na přednášku: Semi-Analytical Approaches to Vibrations Induced by Moving Loads (with the focus on the critical velocity and instability of the moving system)

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Semi-Analytical Approaches to Vibrations Induced by Moving Loads (with the focus on the critical velocity and instability of the moving system). Přednášku prosloví 
Prof. Zuzana Dimitrovová , Ph.D
., Civil Engineering Department, Faculty of Sciences and Technology, Universidade Nova de Lisboa.  
více…
06. 06. 2019

Pozvánka na přednášku: Stress waves and people in the Institute of Thermomechanics

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou v rámci pravidelného semináře na přednášku Stress waves and people in the Institute of Thermomechanics. Přednášku prosloví Prof. Miloslav Okrouhlík, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »