ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)
Česká společnost pro mechaniku vyhlašuje soutěž o Cenu prof. Babušky pro rok 2020

Společenská rubrika

Smuteční oznámení
Ocenění
Jubilea

Vážení členové hlavního výboru České společnosti pro mechaniku,

vzhledem k současné situaci se plánovaná schůzka hlavního výboru, která měla proběhnout dne 16.4.2020, odkládá na podzim. Ing. J. Náprstek, DrSc., předseda Společnosti.

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

11. 09. 2020

Pozvánka na přednášku: Corrosion study in subcritical and supercritical water-An electrochemical approach

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Corrosion study in subcritical and supercritical water: An electrochemical approach. Přednášku prosloví doc. Ing. Jan Macák, CSc., Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT v Praze.
  více…
23. 06. 2020

Pozvánka na letní školu: ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics (změna termínu a formátu konání)

Česká společnost pro mechaniku-odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. jako hlavní organizátor Vás srdečně zvou na kurs An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics, který se koná 31. srpna-4. září 2020 formou webináře.

Bližší informace naleznete na stránkách: http://shortcourse2020.it.cas.cz/

více…
26. 04. 2020

Pozvánka na přednášku: Achievements, agreementsand quarrels of forefathers of mechanics

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou v rámci pravidelného semináře na přednášku Achievements, agreementsand quarrels of forefathers of mechanics. Přednášku prosloví Prof. Miloslav Okrouhlík, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha.
  více…
08. 03. 2020

Pozvánka na přednášku: Thermomechanics in optical fibre drawing, splicing, and everyday use

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Thermomechanics in optical fibre drawing, splicing, and everyday use. Přednášku prosloví Prof. Pavel Honzátko, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Praha.
  více…
01. 03. 2020

Pozvánka na přednášku: Silová měření modelu sloupu Nejsvětější Trojice ve větrném tunelu

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.  Vás srdečně zvou na přednášku Silová měření modelu sloupu Nejsvětější Trojice ve větrném tunelu. Přednášku prosloví Ing. Petr Michálek, PhD. z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.  více…
12. 02. 2020

Pozvánka na přednášku: Experimental and Numerical Procedures for Calibration of Advanced Phenomenological Models of Metal Plasticity

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Experimental and Numerical Procedures for Calibration of Advanced Phenomenological Models of Metal Plasticity. Přednášku prosloví Dr. Slavomír Parma, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha.
  více…
12. 02. 2020

Pozvánka na přednášku: Structural Design and Analysis at OHB System AG

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Structural Design and Analysis at OHB System AG. Přednášku prosloví Dr. Markus Geiß, Structural and Thermal Development Engineer, OHB System AG, Weßling, Germany.
  více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »