ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

27. 01. 2020

Pozvánka na letní školu: ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics

Česká společnost pro mechaniku-odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. jako hlavní organizátor Vás srdečně zvou na kurs An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics, který se koná 15.-19. června 2020 v Praze v prostorách Stavební fakulty, ČVUT v Praze-Dejvicích.

Bližší informace naleznete na stránkách: http://shortcourse2020.it.cas.cz/

více…
06. 01. 2020

Pozvánka na přednášku: First-principles calculations of elastic constants for complex systems

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku First-principles calculations of elastic constants for complex systems. Přednášku prosloví Dr. Martin Zelený z Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně. více…
06. 01. 2020

Pozvánka na workshop zaměřený na nástroje pro modelování a hodnocení historických stavebních konstrukcí

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na workshop zaměřený na nástroje pro modelování a hodnocení historických stavebních konstrukcí, který proběhne ve čtvrtek 9. ledna 2020 od 9:30 h v budově Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Prosecká 76, 190 00, Praha 9.
  více…
05. 01. 2020

Pozvánka na vyhlášení ceny prof. Babušky

Česká společnost pro mechaniku ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků Vás zvou na SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 26. ROČNÍKU SOUTĚŽE O CENU PROF. BABUŠKY. více…
22. 11. 2019

Pozvánka na přednášku: Application of the method of localized Lagrange multipliers to the partitioned solution of large-scale structural dynamic systems-the AFETI algorithm

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Application of the method of localized Lagrange multipliers to the partitioned solution of large-scale structural dynamic systems: The AFETI algorithm. Přednášku prosloví Prof. José González, Universidad de Sevilla, Spain.
  více…
22. 11. 2019

Pozvánka na přednášku: Properties of open thermodynamic systems as the consequence of their stability

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Properties of open thermodynamic systems as the consequence of their stability. Přednášku prosloví prof. Ing. František Maršík, DrSc., oddělení D2-Termodynamika, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i./Centrum nových technologií a materiálů, Západočeská univerzita v Plzni/Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova.
 
více…
22. 11. 2019

Pozvánka na přednášku: Návrh materiálové a technologické kopie raně barokní štukové výzdoby

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Návrh materiálové a technologické kopie raně barokní štukové výzdoby. Přednášku prosloví Ing. Olga Skružná z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »