ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)
 

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

14. 02. 2019

Pozvánka na schůzku hlavního výboru

Vážení členové hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, Českého národního komitétu IUTAM a Českého národního komitétu IFToMM,

dovoluji si Vás pozvat na společnou schůzku hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, národního komitétu IUTAM a národního komitétu IFToMM, která se bude konat ve středu 27. února 2019 ve 13.00 hod. v Klubu Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8.

více…
06. 01. 2019

Pozvánka na přednášku: Theoretical and implementation problems of the multi-dimensional Fokker-Planck equation analysis using the Finite Element Method

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Theoretical and implementation problems of the multi-dimensional Fokker-Planck equation analysis using the Finite Element Method. Přednášku prosloví Ing. Jiří Náprstek, DrSc., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
26. 12. 2018

Pozvánka na přednášku: Dynamical damage and phase-field fracture models

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Dynamical damage and phase-field fracture models. Přednášku prosloví prof. Tomáš Roubíček z oddělení D2-Termodynamika Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. více…
26. 12. 2018

Pozvánka na přednášku: Stresses And Thermal Effects: Engineering Research Applications

Česká společnost pro mechaniku a Strojní fakulta ČVUT v Praze Vás srdečně zvou na přednášku Stresses And Thermal Effects: Engineering Research Applications. Přednášku prosloví dr. Raffaella Sesana, Politecnico di Torino, Italy. více…
15. 12. 2018

Pozvánka na přednášku: Active grids as a tool for turbulence and wind energy studies

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Active grids as a tool for turbulence and wind energy studies. Přednášku prosloví prof. Jason Hearst, Department of Energy and Process Engineering, Faculty of Engineering, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway
více…
02. 12. 2018

Pozvánka na přednášku: Využití FEM pro virtuální zajištění funkčnosti při vývoji karoserie vozu ve Škoda auto a.s.

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Využití FEM pro virtuální zajištění funkčnosti při vývoji karoserie vozu ve Škoda auto a.s. Přednášku prosloví Ing. Jan Korouš, Ph.D. ze ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav. více…
14. 11. 2018

Pozvánka na vyhlášení ceny prof. Babušky

Česká společnost pro mechaniku ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků Vás zvou na SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 25. ROČNÍKU SOUTĚŽE O CENU PROF. BABUŠKY více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »