Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)

Společenská rubrika

Smuteční oznámení
Ocenění
Jubilea

zvolení kandidáti

Volby hlavního výboru České společnosti pro mechaniku na příští čtyřleté období

více

Vydání publikace ke stému výročí narození docenta Rudolfa Brepty.

více

Pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků 30. ročníku soutěže o Cenu prof. Babušky 2023.

více

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

27. 02. 2024

Pozvánka na přednášku: AI v praxi---Od teorie k aplikaci

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku v rámci cyklu přednášek "ITAM Seminar". Přednášku s názvem AI v praxi: Od teorie k aplikaci prosloví Ing. Jan Bryscejn, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Praha.
  více…
20. 02. 2024

Pozvánka na přednášku: Simulation Software for Developing CFRP Tank - Optimum Design and Manufacturing

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku a diskuzi v rámci cyklu přednášek "ITAM Seminar". Přednášku s názvem Simulation Software for Developing CFRP Tank - Optimum Design and Manufacturing prosloví Prof. Nobuhiro Yoshikawa, University of Tokio, Japonsko.
  více…
11. 01. 2024

Pozvánka na přednášku: Cesta s pixelovými detektory typu Medipix/Timepix světem fyziky, techniky a biomedicı́ny

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Cesta s pixelovými detektory typu Medipix/Timepix světem fyziky, techniky a biomedicı́ny. Přednášku prosloví Ing. Stanislav Pospı́šil, DrSc., Ústav technické a experimentálnı́ fyziky ČVUT v Praze.
  více…
03. 01. 2024

Pozvánka na přednášku: Power of Pulsating Liquid Jets

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zve na přednášku Power of Pulsating Liquid Jets. Přednášku prosloví Ing. Josef Foldyna, CSc., Oddělení-Kapalinové paprsky, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava-Poruba.
  více…
21. 11. 2023

Pozvánka na přednášky: How to unlock quality consistency and repeatability to enable large-scale industrialization in Additive Manufacturing & AI applications in industry and research

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášky:
 • How to unlock quality consistency and repeatability to enable large-scale industrialization in Additive Manufacturing, kterou prosloví Dr. Edson Costa Santos, Senior Application Development Manager ZEISS AM Technology ZEISS Industrial Quality Solutions, Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Oberkochen, Germany,
 • AI applications in industry and research, kterou prosloví Ing. Martin Kovanda, Institute of Thermomechanics of the CAS, Prague/Faculty of Nuclear Engineering and Physical Engineering, CTU in Prague.
více…
25. 09. 2023

Pozvánka na pravidelný ITAM seminář

Česká společnost pro mechaniku, Mezinárodní konfederace pro měření a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na pravidelný ITAM seminář s tímto programem: více…
25. 09. 2023

Pozvánka na přednášku: How to build a "bridge"? Nature's strategy for connecting hard and soft materials

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku How to build a "bridge"? Nature's strategy for connecting hard and soft materials. Přednášku prosloví Prof. Benny Bar-On, Department of Mechanical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Israel.
  více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »