ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)

Společenská rubrika

Smuteční oznámení
Ocenění
Jubilea

Volby hlavního výboru České společnosti pro mechaniku na příští čtyřleté období

více

Vyhlášení soutěže o Cenu prof. Babušky pro rok 2022.

více

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

30. 08. 2022

Pozvánka na přednášku: Component-scale nonlinear upscaling in solid mechanics with Deep Material Networks

Fakulta stavební ČVUT v Praze Vás zve na přednášku s názvem Component-scale nonlinear upscaling in solid mechanics with Deep Material Networks. Přednášku prosloví Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Matti Schneider, Institut für Technische Mechanik (ITM), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Germany. více…
23. 08. 2022

Workshop on Computational Fatigue Analysis 2022

Czech Society for Mechanics under auspices of the Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague announces holding of the WCFA Workshop Vibration Fatigue Analysis.

Karlovo náměstí 13, Prague 2 - Nové Město, Czech Republic

November 14-16, 2022

více…
27. 05. 2022

FABER - Lectures on Fatigue in Gears

André Böhme's lectures. The series of two lectures by André Böhme on fatigue in gear teeth, will be held online in the Teams space. více…
26. 05. 2022

Pozvánka na přednášku:Analýza vlivu délky a průměru přívodních tlakoměrných hadiček na měření lokálních aerodynamických tlaků na experimentálních modelech

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Analýza vlivu délky a průměru přívodních tlakoměrných hadiček na měření lokálních aerodynamických tlaků na experimentálních modelech. Přednášku prosloví Michael Macháček, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Praha
  více…
17. 05. 2022

Pozvánka na kurz: Invitation to nondestructive evaluation and structural health monitoring

Fakulta stavební ČVUT v Praze Vás zve na třídenní intenzivní kurz s názvem Invitation to nondestructive evaluation and structural health monitoring, který vede Zahra Sharif Khodaei z Imperial College London. více…
09. 05. 2022

Pozvánka na přednášku: X-ray biomechanical imaging and digital volume correlation of bone and biomaterials

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku X-ray biomechanical imaging and digital volume correlation of bone and biomaterials. Přednášku prosloví Dr. Marta Peña Fernández, School of Engineering and Physical Sciences, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland.
  více…
01. 04. 2022

Pozvánka na přednášku: Optovláknové senzory pro měření nejen v kritických infrastrukturách

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Optovláknové senzory pro měření nejen v kritických infrastrukturách. Přednášku prosloví ing. Břetislav Mikel, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno.
  více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »