ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)
 

 

Pozvánka na hlavní výbor ČSM

 

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

16. 10. 2019

Pozvánka na přednášku: The Energy-Sampling Stabilization of Nodally Integrated Continuum Elements for Dynamic Analyses

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku The Energy-Sampling Stabilization of Nodally Integrated Continuum Elements for Dynamic Analyses. Přednášku prosloví Prof. Petr Krysl, University of California, San Diego, USA.
  více…
15. 10. 2019

Pozvánka na přednášku: Effect of straightening of steel pipe segment on tensile and fracture mechanical properties of the resulting semiproduct

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Effect of straightening of steel pipe segment on tensile and fracture mechanical properties of the resulting semiproduct. Přednášku prosloví Ing. Ľubomír Gajdoš, CSc. z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
25. 09. 2019

Pozvánka na přednášku: High Strain-rate Experiments Using Hopkinson Bar: Application on Cellular Metals and Additively Manufactured Auxetic Structures

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku High Strain-rate Experiments Using Hopkinson Bar: Application on Cellular Metals and Additively Manufactured Auxetic Structures. Přednášku prosloví Ing. Tomáš Fíla z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze. více…
25. 09. 2019

Pozvánka na přednášku: Digital image correlation: from static tests to X-ray tomography and high strain-rate loading

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Digital image correlation: from static tests to X-ray tomography and high strain-rate loading. Přednášku prosloví Prof. Ondřej Jiroušek z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze. více…
16. 09. 2019

Pozvánka na Workshop on Vehicle-Induced Vibration on Bridges

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na Workshop on Vehicle-Induced Vibration on Bridges, který se koná v pátek 20. září 2019 od 9:30 hodin v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Prosecká 76, 190 00, Praha 9.

více…
16. 09. 2019

Pozvánka na přednášku: Vývoj webového prostředí pro technické výpočty s malou exkurzí do světa programovacích jazyků

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Vývoj webového prostředí pro technické výpočty s malou exkurzí do světa programovacích jazyků. Přednášku prosloví Ing. Jan Bryscejn z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
16. 09. 2019

Pozvánka na přednášku: Twin mortar method-a new unbiased mesh tying formulation

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Twin mortar method-a new unbiased mesh tying formulation. Přednášku prosloví Ing. Ján Kopačka, Ph.D. z oddělení D4-Rázy a vlny v tělesech Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »