Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)

Společenská rubrika

Smuteční oznámení
Ocenění
Jubilea

zvolení kandidáti

Volby hlavního výboru České společnosti pro mechaniku na příští čtyřleté období

více

Vydání publikace ke stému výročí narození docenta Rudolfa Brepty.

více

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

19. 05. 2023

Pozvánka na přednášku: Simulace proudění s částicemi

Česká společnost pro mechaniku, Mezinárodní konferedace pro měření a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku s diskusí Simulace proudění s částicemi. Přednášku prosloví Ing. Martin Isoz, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha.
  více…
11. 05. 2023

Pozvánka na přednášku: Phenomenological modelling of ductile fracture in metals using the element deletion technique

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zve na přednášku Phenomenological modelling of ductile fracture in metals using the element deletion technique. Přednášku prosloví doc. Ing. František Šebek, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.
  více…
02. 03. 2023

Pozvánka na přednášku: Modální analýza poddajných soustav s tlumením - dodatek k řešení sousatv s nesymetrickými maticemi

Česká společnost pro mechaniku Vás srdečně zve na přednášku Modální analýza  poddajných soustav  s tlumením - dodatek k řešení soustav s nesymetrickými maticemi. Přednášku prosloví Ing. Jan Marek, CSc. a Ing. Ondřej Marek, Ph.D., VÚTS, Liberec.
  více…
02. 11. 2022

Pozvánka na přednášku: Modelling of Complex Signals in Nerves

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Modelling of Complex Signals in Nerves. Přednášku prosloví Prof. Jüri Engelbrecht in cooperation with Dr. Kert Tamm and Dr. Tanel Peets, Estonian Academy of Sciencec/Department of Cybernetics, School of Science, Tallinn University of Technology, Estonia.
  více…
01. 11. 2022

Pozvánka na přednášku: "Micromechanical Modelling of Composites Based on Asymptotic Homogenization Method"

Česká společnost pro mechaniku a Fakulta strojní ČVUT v Praze (Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky) Vás srdečně zvou na přednášku Prof. A. L. Kalamkarova z Dalhousie University, Halifax, Canada. Přednáška se koná v pátek  9. 12. 2022 v 10:00 hodin v na FS ČVUT v Praze, Technická 4, 160 00, Praha 6, v 6. patře v místnosti 623.
více…
07. 10. 2022

Pozvánka na přednášku: Konstrukce lanových systémů a stabilita visutých mostů

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Konstrukce lanových systémů a stabilita visutých mostů. Přednášku prosloví doc. RNDr. Josef Malík, CSc., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava-Poruba.
  více…
30. 08. 2022

Pozvánka na přednášku: Component-scale nonlinear upscaling in solid mechanics with Deep Material Networks

Fakulta stavební ČVUT v Praze Vás zve na přednášku s názvem Component-scale nonlinear upscaling in solid mechanics with Deep Material Networks. Přednášku prosloví Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Matti Schneider, Institut für Technische Mechanik (ITM), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Germany. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »