Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku slaví 50 let

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)

Výsledky voleb 2017

Více informací

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je sdružením podle zákona o sdružování občanů č. 83 ze dne 27. 3. 1990 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

Dokumenty
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC
 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 

Očekávané akce a aktuality

09. 02. 2018

Pozvánka na přednášku: Complementary near field technique for assessment of materials with added value

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Complementary near field technique for assessment of materials with added value. Přednášku prosloví Dr. Adriana Savin z National Institute of Research and Development for Technical Physics, Iasi, Romania. více…
31. 01. 2018

Pozvánka na povolební schůzku hlavního výboru České společnosti pro mechaniku

Milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si Vás pozvat na povolební schůzku hlavního výboru České společnosti pro mechaniku. více…
16. 01. 2018

Pozvánka na přednášku: Evolution and Verification of a Kinematic Hypothesis for Splitting of the Strain Energy

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Evolution and Verification of a Kinematic Hypothesis for Splitting of the Strain Energy. Přednášku prosloví Prof. Herbert A. Mang z Institute for Mechanics of Materials and Structures, University of Technology, Vienna/College of Civil Engineering, Tongji University, Shanghai, China více…
12. 01. 2018

Pozvánka na přednášku: Modelování, identifikace a numerické řešení kmitavých systémů

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Modelování, identifikace a numerické řešení kmitavých systémů. Přednášku prosloví Ing. Jan Kozánek, CSc. z Ústavu termomechaniky, AV ČR, v. v. i. více…
02. 01. 2018

Pozvánka na kurs: An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics

Česká společnost pro mechaniku-odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. jako hlavní organizátor Vás srdečně zvou na kurs An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics, který se koná 4.-8. června 2018 v Praze v prostorách Stavební fakulty, ČVUT v Praze-Dejvicích. více…
12. 12. 2017

Pozvánka na vyhlášení Ceny prof. Babušky

Česká společnost pro mechaniku ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků Vás zvou na SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE O CENU PROF. BABUŠKY.

více…
03. 12. 2017

Pozvánka na přednášku: Research on synthetic jets

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Research on synthetic jets. Přednášku prosloví Prof. Zdeněk Trávníček z Ústavu termomechaniky, AV ČR, v. v. i. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »