Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)
 

Výsledky voleb 2017

Více informací

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

Dokumenty
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC
 • Přihláška do společnosti - PDF, DOCX
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOCX
 

Očekávané akce a aktuality

18. 03. 2018

Pozvánka na přednášku: Finite Fracture Mechanics and its Applications to Composite Materials

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Finite Fracture Mechanics and its Applications to Composite Materials. Přednášku prosloví prof. Vladislav Mantič z Department of Continuum Mechanics and Structural Analysis School of Engineering, University of Seville, Spain. více…
18. 03. 2018

Pozvánka na přednášku: Micromechanics of Martensitic Laminates

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Micromechanics of Martensitic Laminates. Přednášku prosloví doc. Hanuš Seiner z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha (t.č. na University of Minnesota, Minneapolis, USA v rámci Fulbrightova stipendia). více…
18. 03. 2018

Pozvánka na přednášku: Brief introduction to optimization and topology optimization

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Brief introduction to optimization and topology optimization. Přednášku prosloví Dr. Paulo Salvador Britto Nigro - Software Developer and Researcher of Virtual.PYXIS z São Paulo, Brazil. více…
27. 02. 2018

Pozvánka na přednášku: Catch the yield surface, experimentally, theoretically, and computationally

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Catch the yield surface, experimentally, theoretically, and computationally. Přednášku prosloví Dr. Li-Wei Liu z National Taiwan University, Taipei, Taiwan/Institute of Thermomechanics of CAS, v. v. i., Prague. více…
09. 02. 2018

Pozvánka na přednášku: Complementary near field technique for assessment of materials with added value

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Complementary near field technique for assessment of materials with added value. Přednášku prosloví Dr. Adriana Savin z National Institute of Research and Development for Technical Physics, Iasi, Romania. více…
31. 01. 2018

Pozvánka na povolební schůzku hlavního výboru České společnosti pro mechaniku

Milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si Vás pozvat na povolební schůzku hlavního výboru České společnosti pro mechaniku. více…
16. 01. 2018

Pozvánka na přednášku: Evolution and Verification of a Kinematic Hypothesis for Splitting of the Strain Energy

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Evolution and Verification of a Kinematic Hypothesis for Splitting of the Strain Energy. Přednášku prosloví Prof. Herbert A. Mang z Institute for Mechanics of Materials and Structures, University of Technology, Vienna/College of Civil Engineering, Tongji University, Shanghai, China více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »