ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)

Společenská rubrika

Smuteční oznámení
Ocenění
Jubilea

Vážení členové hlavního výboru České společnosti pro mechaniku,

více

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

02. 12. 2020

Pozvánka na přednášku: Experimentally Validated Enhanced Constitutive Model of NiTi-based Shape Memory Polycrystals

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Experimentally Validated Enhanced Constitutive Model of NiTi-based Shape Memory Polycrystals. Přednášku prosloví RNDr. Miroslav Frost, Ph.D. z Ústavu termomechaniky, AV ČR, v. v. i.
  více…
26. 11. 2020

Pozvánka na workshop: Winter Workshop on Manufacturing, Mechanics & Characterisation of Advanced Engineering Materials

The University of Luxembourg together with the University of Limerick and the Bernal Institute organise from 26 to 29 January 2021 a winter workshop on manufacturing, mechanics and characterisation of advanced engineering materials. více…
27. 10. 2020

Pozvánka na přednášku: Design and analysis of membrane structures

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Design and analysis of membrane structures. Přednášku prosloví Dr. Rostislav Lang, Stavební fakulta, VUT v Brně/FEM consulting, s.r.o.
  více…
11. 09. 2020

Pozvánka na přednášku: Corrosion study in subcritical and supercritical water-An electrochemical approach

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Corrosion study in subcritical and supercritical water: An electrochemical approach. Přednášku prosloví doc. Ing. Jan Macák, CSc., Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT v Praze.
  více…
23. 06. 2020

Pozvánka na letní školu: ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics (změna termínu a formátu konání)

Česká společnost pro mechaniku-odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. jako hlavní organizátor Vás srdečně zvou na kurs An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics, který se koná 31. srpna-4. září 2020 formou webináře.

Bližší informace naleznete na stránkách: http://shortcourse2020.it.cas.cz/

více…
26. 04. 2020

Pozvánka na přednášku: Achievements, agreementsand quarrels of forefathers of mechanics

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou v rámci pravidelného semináře na přednášku Achievements, agreementsand quarrels of forefathers of mechanics. Přednášku prosloví Prof. Miloslav Okrouhlík, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha.
  více…
08. 03. 2020

Pozvánka na přednášku: Thermomechanics in optical fibre drawing, splicing, and everyday use

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Thermomechanics in optical fibre drawing, splicing, and everyday use. Přednášku prosloví Prof. Pavel Honzátko, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Praha.
  více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »