ČSM: CZ » Úvod

Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966.
Jejím současným předsedou je  Ing. Jiří Náprstek, DrSc

Minulými předsedy byli:

 • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
 • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
 • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990),
 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c. (1991 – 2007)
 • Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2007– 2017)
 

Naše činnost

 • podporujeme rozvoj vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe
 • orientujeme zájem členů na řešení otázek oboru
 • rozvíjíme prognostickou činnost, organizujeme, prohlubujeme a koordinujeme spolupráci svých členů
 • poskytujeme svým členům pomoc při jejich odborné práci
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů informacemi o aktualitách oboru
 • přispíváme ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat
 • dáváme příslušným odborným pracovištím podněty k opatřením, týkajícím se rozvoje oboru

Informace o ČSM

 • Přihláška do společnosti - PDF, DOC
 • Dohoda o kolektivním členství - PDF, DOC
 • Přihláška do soutĕže o Cenu profesora Babušky - DOC
 • Statut Ceny profesora Babušky - DOC

V zájmu rozvoje mechaniky byla dne 31. března 1966 ustavena Česká společnost pro mechaniku.

Statut společnosti

Společnost je zapsaným spolkem podle zákona č. 89 ze dne 3. 2. 2012 a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.

Česká společnost pro mechaniku se spravuje stanovami a volebním řádem. Více na stránce Dokumenty »

 

Očekávané akce a aktuality

25. 06. 2019

Pozvánka na přednášku: Semi-Analytical Approaches to Vibrations Induced by Moving Loads (with the focus on the critical velocity and instability of the moving system)

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Semi-Analytical Approaches to Vibrations Induced by Moving Loads (with the focus on the critical velocity and instability of the moving system). Přednášku prosloví 
Prof. Zuzana Dimitrovová , Ph.D
., Civil Engineering Department, Faculty of Sciences and Technology, Universidade Nova de Lisboa.  
více…
06. 06. 2019

Pozvánka na přednášku: Stress waves and people in the Institute of Thermomechanics

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou v rámci pravidelného semináře na přednášku Stress waves and people in the Institute of Thermomechanics. Přednášku prosloví Prof. Miloslav Okrouhlík, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha. více…
06. 06. 2019

Pozvánka na přednášku: Shock wave propagation in complex media: an experimental contribution to dynamic behavior of materials at very high strain rates

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou v rámci pravidelného semináře na přednášku Shock wave propagation in complex media: an experimental contribution to dynamic behavior of materials at very high strain rates. Přednášku prosloví Prof. Michel Arrigoni, z ENSTA Bretagne, Brest, Francie. více…
03. 06. 2019

Pozvánka na přednášku: Notches in Wood at Arbitrary Beam Location Under Arbitrary Loading-Numerical Modelling and Challenges

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Notches in Wood at Arbitrary Beam Location Under Arbitrary Loading: Numerical Modelling and Challenges. Přednášku prosloví Ing. Jiří Kunecký, PhD., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
03. 05. 2019

Pozvánka na přednášku: Geometrie konečných deformací a časová inkrementální analýza deformačních procesů

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Geometrie konečných deformací a časová inkrementální analýza deformačních procesů. Přednášku prosloví RNDr. Zdeněk Fiala, CSc., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. více…
25. 04. 2019

Pozvánka na přednášku: Development of a multiaxial miniature testing system with high temperature and in-situ scanning electron microscope testing capabilities

Česká společnost pro mechaniku a Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Fakulty Strojního inženýrství VUT v Brně Vás srdečně zvou na přednášku Development of a multiaxial miniature testing system with high temperature and in-situ scanning electron microscope testing capabilities. Přednášku prosloví prof. Tasnim Hassan, Department of Civil Engineering, North Carolina State University, Raleigh, USA. více…
22. 04. 2019

Pozvánka na přednášku: Method of Localized Lagrange Multipliers and its Recent Applications: Multi-Physics, Reduced-Order Modeling, and Uncertainty Quantification

Česká společnost pro mechaniku a Ústav stavební mechaniky Stavební fakulty VUT v Brně Vás srdečně zvou na přednášku Method of Localized Lagrange Multipliers and its Recent Applications: Multi-Physics, Reduced-Order Modeling, and Uncertainty Quantification. Přednášku prosloví prof. Kwang-Chun Park, Center for Aerospace Structures, University of Colorado, Boulder, USA. více…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Poslední »