Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Pobočky ČSM

Pobočky ČSM

Předsedové poboček

Brno

Zpráva o činnosti za rok 2020
Zpráva o činnosti za rok 2017
Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69 Brno
tel.: 541 142 858
e-mail: petruska@fme.vutbr.cz

Plzeň

Zpráva o činnosti za rok 2020
Zpráva o činnosti za rok 2017
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
tel.: 377 632 317
e-mail: kren@kme.zcu.cz

Liberec

Zpráva o činnosti za rok 2020
Zpráva o činnosti za rok 2017
Doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec
tel.: 485 353 426
e-mail: martin.bilek@tul.cz
web: www.fs.tul.cz

Ústí nad Labem

Zpráva o činnosti za rok 2017
Doc. Ing. Josef Soukup, CSc.
FVTM UJEP Ústí nad Labem, Na Okraji 1001, 400 96Ústí nad Labem
tel.: 475 285 539
e-mail: soukupj@fvtm.ujep.cz