Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Členství

Členství

Vyplněním přihlášky se stávám členem České společnosti pro mechaniku.

  • elektronicky PDF, DOC
  • písemně

Členství schvaluje předsednictvo hlavního výboru, které se schází několikrát do roka.

Členské příspěvky

Výše členských příspěvků každoročně činí:

  • Základní příspěvky: 600,- Kč
  • Snížené příspěvky: 300,- Kč (na žádost doktorandi)
  • Snížené příspěvky: 100,- Kč (důchodci)

Uvedená výše ročního členského příspěvku je minimální, každý člen může dobrovolně částku navýšit.

Čestní členové nemají povinnost platit členské příspěvky.