Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Odborné skupiny

Odborné skupiny a jejich předsedové


Biomechanika (BM)

Zpráva o činnosti za rok 2018
Předseda: Prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
ÚTAM AV ČR, v.v.i.,odd. Biomechaniky
Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: 225443271
e-mail: jirousek@itam.cas.cz

Experimentální mechanika (EM)

Zpráva o činnosti za rok 2020
Zpráva o činnosti za rok 2019
Zpráva o činnosti za rok 2018
Zpráva o činnosti za rok 2017
Předseda: Doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Technická 2, 616 69 Brno
tel.: 541142861
web: http://www.fme.vutbr.cz/prdetail.html?pid=15110
e-mail: navrat@fme.vutbr.cz
Místopředseda: Doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Studentská 2, 461 17 Liberec
tel.: 485352947
e-mail: iva.petrikova@tul.cz
Tajemník: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, ÚMT FSI, Technická 2, 616 69 Brno
tel.: 541 142 887
fax: 541 142 876
email: houfek@fme.vutbr.cz

Geomechanika (GE)

Zpráva o činnosti za rok 2020
Zpráva o činnosti za rok 2019
Zpráva o činnosti za rok 2018
Zpráva o činnosti za rok 2017
Předseda: Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: 224 354 540
e-mail: vaniceki@fsv.cvut.cz
Tajemník: Ing. Jan Záleský, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: 224 354 551
e-mail: zalesky@fsv.cvut.cz

Historické stavební materiály a konstrukce

Zpráva o činnosti za rok 2020
Zpráva o činnosti za rok 2018
Předseda: Ing. Jiří Kunecký, Ph.D.
ÚTAM AV ČR, v.v.i., Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: 225443219
e-mail: kunecky@itam.cas.cz

Letectví (LE)

Zpráva o činnosti za rok 2020
Zpráva o činnosti za rok 2019
Zpráva o činnosti za rok 2018
Zpráva o činnosti za rok 2017
Předseda: Doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
VUT v Brně, Fakulta strojní, Technická 2896/2, 616 69 Brno
tel.: 541 142 234
e-mail: juracka@vutbr.cz

Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí (MK)

Zpráva o činnosti za rok 2020
Zpráva o činnosti za rok 2019
Zpráva o činnosti za rok 2018
Zpráva o činnosti za rok 2017
Předseda: Ing. Josef Křena
VZLU - Czech AeroSpace Research Centre, Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany
tel.: +420 725 386 446
web: https://www.vzlu.cz/
e-mail: krena@vzlu.cz
Tajemník: Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D.
VZLU, a.s., Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany
tel.: 225 115 222
e-mail: info@vzlu.cz

Mechanika nano-materiálů (MN)

Zpráva o činnosti za rok 2019
Zpráva o činnosti za rok 2018
Předseda: Prof. RNDr. D. Lukáš, CSc.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
tel.: 485 353 146
e-mail: david.lukas@tul.cz

Mechanika tekutin (MT)

Zpráva o činnosti za rok 2020
Zpráva o činnosti za rok 2019
Zpráva o činnosti za rok 2018
Zpráva o činnosti za rok 2017
Předseda: Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 414
e-mail: uruba@it.cas.cz

Mechanika únavového porušování materiálu (MM)

Zpráva o činnosti za rok 2020
Zpráva o činnosti za rok 2019
Zpráva o činnosti za rok 2018
Zpráva o činnosti za rok 2017
Předseda: Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6
tel.: 224 352 512
e-mail: milan.ruzicka@fs.cvut.cz

Počítačová mechanika (PM)

Zpráva o činnosti za rok 2020
Zpráva o činnosti za rok 2019
Zpráva o činnosti za rok 2018
Zpráva o činnosti za rok 2017
Předseda: Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 052 026
e-mail: gabriel@it.cas.cz

Seizmické inženýrství (SI)

Zpráva o činnosti za rok 2017
Předseda: Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
ÚTAM AV ČR, v.v.i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: 286 892 515
email: naprstek@itam.cas.cz
Místopředseda: RNDr. Vladimír Schenk, DrSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
tel.: 266 009 338
fax: 284 680 105
e-mail: schenk@irsm.cas.cz

Technická mechanika (TM)

Zpráva o činnosti za rok 2019
Zpráva o činnosti za rok 2018
Zpráva o činnosti za rok 2017
Předseda: Prof. Dr. Ing. Jan Dupal
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
tel.: 377 491 117
e-mail: dupal@kme.zcu.cz
Tajemník: Ing. Luděk Pešek, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 783
e-mail: pesek@it.cas.cz

Teorie stavebních inženýrských konstrukcí (SK)

Zpráva o činnosti za rok 2020
Zpráva o činnosti za rok 2019
Zpráva o činnosti za rok 2018
Zpráva o činnosti za rok 2017
Předseda: Prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: 224 354 500
fax: 224 310 775
e-mail: maca@fsv.cvut.cz
Místopředseda: Ing. Petr Tej, Ph.D.
ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6
tel.: 224 353 503
e-mail: Petr.Tej@klok.cvut.cz

Větrové inženýrství (VI)

Zpráva o činnosti za rok 2018
Zpráva o činnosti za rok 2017
Předseda: Prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
ÚTAM AV ČR, v.v.i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: 283 880 854
fax: 286 884 634
e-mail: pospisil@itam.cas.cz