References

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Next contacts »

CSM: Contacts

Contact

Czech Society of Mechanics

Secretary: Ing. Jitka Havlínová

Havlínová
Dolejškova 5
Praha 8
182 00
 • Tel.: +420 266 053 045
 • Tel./fax: +420 286 587 784
 • E-mail: csm@csm.cz
 • IČO: 444766
 • DIČ: CZ00444766
 • Č. účtu: 0207432329/0800, Česká spořitelna, a.s., Praha 8
 • IBAN: CZ90 0800 0000 0002 0743 2329
 • BIC: GIBACZPX
 • Zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka č. 1515
 • We are not a VAT payer

Map

 

Contact form