References

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Next contacts »

CSM: Structure of CSM

Structure of the Czech Society for Mechanics

Předsednictvo

 Hlavní výbor Zástupci kolektivních členů  

Local branches and expert groups

Brno Liberec Plzeň Ústí nad Labem