References

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Next contacts »

CSM: Expert groups

Expert groups

Experimental mechanics (EM)

Chairman: Prof. Ing. František Plánička, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
tel.: 377 632 329
web: http://osem.fme.vutbr.cz
e-mail: planicka@kme.zcu.cz
Deputy Chairman: Prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1
tel.: 224 359 512
e-mail: jira@fd.cvut.cz
Secretary: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, ÚMT FSI, Technická 2, 616 69 Brno
tel.: 541 142 887
fax: 541 142 876
email: houfek@fme.vutbr.cz

Geomechanics (GE)

Chairman: Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: 224 354 540
e-mail: vaniceki@fsv.cvut.cz
Secretary: Ing. Jan Záleský, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: 224 354 551
e-mail: zalesky@fsv.cvut.cz

Aeronautics (LE)

Chairman: Prof. Ing. Antonín Pištěk, CSc.
VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69 Brno
tel.: 541 142 226
e-mail: pistek@fme.vutbr.cz

Mechanics of composite materials and systems (MS)

Chairman: Ing. Josef Křena
Letov letecká výroba, s.r.o., Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany
tel.: 234 312 081
fax: 234 312 080
web: http://www.csm-kompozity.wz.cz
e-mail: krena@llv.cz
Secretary: Ing. Jiří Minster, DrSc.
ÚTAM AV ČR, v.v.i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: 286 892 512
e-mail: minster@itam.cas.cz

Mechanics of fluids (MT)

Chairman: Doc. Ing. Václav Uruba, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 414
e-mail: uruba@it.cas.cz

Mechanics of fatigue damage of materials (MM)

Chairman: Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6
tel.: 224 352 512
e-mail: milan.ruzicka@fs.cvut.cz

Computer mechanics (PM)

Chairman: Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 052 026
e-mail: gabriel@it.cas.cz

Seismic engineering (SI)

Chairman: Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
ÚTAM AV ČR, v.v.i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: 286 892 515
email: naprstek@itam.cas.cz
Deputy chairman: RNDr. Vladimír Schenk, DrSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
tel.: 266 009 338
fax: 284 680 105
e-mail: schenk@irsm.cas.cz
Secretary: Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.
ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6
tel.: 224 353 856
fax: 224 353 511
e-mail: makovic@klok.cvut.cz

Technical mechanics (TM)

Chairman: Prof. Dr. Ing. Jan Dupal
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
tel.: 377 491 117
e-mail: dupal@kme.zcu.cz
Secretary: Ing. Luděk Pešek, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 783
e-mail: pesek@it.cas.cz

Theorie of civil engineering structures (SK)

Chairwoman: Ing. Marie Studničková, CSc.
ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6
tel.: 224 353 503
fax: 224 353 511
e-mail: studnic@klok.cvut.cz
Deputy chairman: Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc.
VUT v Brnĕ, Fakulta stavební, Veveří 95, 662 37 Brno
tel.: 541 147 845
fax: 549 250 218
e-mail: strasky.j@fce.vutbr.cz
Secretary: Prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: 224 354 500
fax: 224 310 775
e-mail: maca@fsv.cvut.cz

Wind engineering (VI)

Chairman: Dr. Ing. Stanislav Pospíšil
ÚTAM AV ČR, v.v.i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: 283 880 854
fax: 286 884 634
e-mail: pospisil@itam.cas.cz
Deputy chairman: Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., Dr.h.c.
ÚTAM AV ČR, v.v.i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: 283 882 457
e-mail: pirner@itam.cas.cz
Secretary: Ing. Milan Jirsák, CSc.
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Beranových 130, 199 05 Praha 9
tel.: 225 115 111
fax: 225 115 331