References

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Next contacts »

CSM: Branch chairmen

Chairmen of local branches

For the 2010 – 2014 election period

Brno

Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69 Brno
tel.: 541 142 858
e-mail: petruska@fme.vutbr.cz

Plzeň

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
tel.: 377 632 317
e-mail: kren@kme.zcu.cz

Liberec

Doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec
tel.: 485 353 426
e-mail: martin.bilek@tul.cz
web: www.fs.tul.cz

Ústí nad Labem

Doc. Ing. Josef Soukup, CSc.
FVTM UJEP Ústí nad Labem, Na Okraji 1001, 400 96Ústí nad Labem
tel.: 475 285 539
e-mail: soukupj@fvtm.ujep.cz