References

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Next contacts »

CSM: Institutional members

Institutional members and their deputies

CSM highly values the financial support provided by the members of the collective.

CompoTech PLUS spol. s r.o., Družstevní 159, 342 01 Sušice
Ing. Ondřej Uher, Ph.D.
e-mail: ondrej@compotech.com
web: http://www.compotech.com
COMTES FHT a.s., Průmyslová 995, 334 41 Dobřany
Doc. Ing. Ján Džugan, Ph.D.
e-mail: comtes@comtesfht.cz
web: www.comtesfht.cz
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
e-mail: maca@fsv.cvut.cz
web: http://fsv.cvut.cz
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6
Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
e-mail: milan.ruzicka@fs.cvut.cz
telefon: 224 352 512
web: http://fs.cvut.cz
HBP měřící technika s.r.o., Modřanská 2096/6a, 143 00 Praha 4 - Modřany
Dipl. Ing. František Smrčka
e-mail: hbmcz@hbm.cz, smrcka@hbm.cz
telefon: 224 921 861
web: http://www.hbm.cz
Komerční železniční výzkum s.r.o., U kapličky, 165 00 Praha 6
Ing. Josef Turek, CSc.
web: http://www.kzv.cz
LA composite, s.r.o., Beranových 65, 199 02 Praha 9
Ing. Petr Průcha
e-mail: info@lacomposite.com
telefon: 234 312 371
web: http://www.lacomposite.com
MECAS ESI s.r.o., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň
Dr. Ing. Karel Luňáček
e-mail: vera.batkova@mecasesi.cz
web: http://www.mecasesi.cz
Safibra s.r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
Ing. Ladislav Šašek
e-mail: safibra@safibra.cz
telefon: 323 601 615
web: http://www.safibra.cz/
SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00 Brno
Ing. Miroslav Stárek
e-mail: mstarek@svsfem.cz
web: http://www.svsfem.cz
Technická Univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Studentská 2, 461 17 Liberec
Doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
e-mail: iva.petrikova@tul.cz
telefon: 485 354 147
web: http://www.tul.cz
TechSoft Engineering, spol. s.r.o., Na Pankráci 26, 140 00 Praha 4
Ing. Josef Jurenka, Ph.D.
e-mail: jurenka@techsoft-eng.cz
telefon: 255 775 000
web: http://www.techsoft-eng.cz
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, Na Okraji 1001, 400 96 Ústí nad Labem, Doc.
Doc. Ing. Josef Soukup, CSc.
e-mail: soukupj@fvtm.ujep.cz
telefon: 475 285 533
web: http://www.ujep.cz
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta J. Pernera, Studentská 95, 532 10 Pardubice
Doc. Ing. Petr Paščenko, Ph.D.
e-mail: petr.pascenko@upce.cz
web: http://www.upce.cz
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., Veveří 95, 611 00 Brno
Ing. Lubomír Junek, Ph.D.
e-mail: uam@uam.cz, junekl@uam.cz
web: http://www.uam.cz
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Prosecká 76, 190 00 Praha
Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c.
e-mail: fryba@itam.cas.cz
web: http://www.itam.cas.cz
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.
e-mail: prihoda@it.cas.cz
web: http://www.it.cas.cz
VARIEL, a.s., Průmyslová 1034, 285 22 Zruč nad Sázavou
Ing. Roman Výborný
e-mail: roman.vyborny@variel.cz
web: www.variel.cz
VŠB – Technická Univerzita v Ostravě, Fakulta strojní, tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava
Děkanát Fakulty strojní - 300
e-mail: jana.zurkova@vsb.cz
web: http://www.vsb.cz
VÚKV a.s., Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5
Ing. Zdeněk Malkovský
e-mail: gr@vukv.cz
web: www.vukv.cz
Vysoké učení technické v Brně, Technická 2, 616 69 Brno
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., Dr.h.c.
e-mail: vrbka@fme.vutbr.cz
web: http://www.vutbr.cz  
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
Dr. Ing. Pavel Polach
e-mail: polach@vzuplzen.cz
web: http://www.vzuplzen.cz
Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s., U Jezu 4, 461 19 Liberec
Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
e-mail: miroslav.vaclavik@vuts.cz
telefon: 485 301 111
web: http://www.vuts.cz
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.
e-mail: rosen@kme.zcu.cz
telefon: 377 632 325
web: http://www.zcu.cz
ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou
Ing. David Zalaba
e-mail: david.zalaba@zdas.cz
telefon: 566 641 111
web: http://www.zdas.cz