References

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Next contacts »

CSM: Partners

Partners

International

IUTAM Odkaz
EUROMECH
Link
 
CEACM
Link
 
GAMM
Link
 
JSME
Link

JSME journals are available at: http://www.jsme.or.jp/English/.

 
ICAS (International Council of the Aeronautical Sciences)
Odkaz
 
IAWE (International Association for Wind Engineering)
Odkaz
 
EAEE (European Association for Earthquake Engineering)
Odkaz
 

National

The Union of Czech Mathematicians and Physicists
Link
 
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta J. Pernera
Link
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu
Link
 
Fakulta strojní ČVUT v Praze , Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Link
 
ČVUT v Praze Fakulta stavební
Link
 
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra mechaniky
Link
 
Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, katedra mechaniky
Link
 
Vysoké učení technické v Brně, Ústav mechaniky
Link
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, katedra mechaniky
Link