ČSM: CZ » Archiv

Pozvánka na přednášku: Nanoparticle synthesis by spark discharge

30. 09. 2018

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Nanoparticle synthesis by spark discharge. Přednášku prosloví dr. Tomáš Němec, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha.
Přednáška bude přednesena ve středu 3. října 2018 v 10:40 hodin v Ústavu termomechaniky (posluchárna B), Dolejškova 1402/5, Praha 8.
(abstrakt přednášky)