ČSM: CZ » Archiv

ES 2019

10. 05. 2019

Fakulta strojní - Západočeská univerzita v Plzni, Ústav termomechaniky AV ČR, Česká společnost pro mechaniku a ASI - Turbostroje Plzeň Vás zvou na XVIII. ročník konference s mezinárodní účastí Energetické stroje a zařízení, Termodynamika & Mechanika tekutin ES 2019, 11. - 13. 6. 2019, Plzeň. Detaily naleznete na https://kke.zcu.cz/konference_seminare/conference/