ČSM: CZ » Archiv

Pozvánka na přednášku: Film-based shear stress sensor

13. 09. 2019

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zvou na přednášku Film-based shear stress sensor. Přednášku prosloví Ing. Zuzana Broučková, Ph.D. z oddělení D2-Termodynamika Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Přednáška se koná ve středu 18. září 2019 v 10 hodin v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. (posluchárna B), Dolejškova 1402/5, Praha 8.
(abstrakt přednášky)