ČSM: CZ » Archiv

Pozvánka na letní školu: ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics

27. 01. 2020

Česká společnost pro mechaniku-odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. jako hlavní organizátor Vás srdečně zvou na kurs An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics, který se koná 15.-19. června 2020 v Praze v prostorách Stavební fakulty, ČVUT v Praze-Dejvicích.

Bližší informace naleznete na stránkách: http://shortcourse2020.it.cas.cz/