Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Archiv

Pozvánka na přednášku: Cesta s pixelovými detektory typu Medipix/Timepix světem fyziky, techniky a biomedicı́ny

11. 01. 2024

Česká společnost pro mechaniku a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku Cesta s pixelovými detektory typu Medipix/Timepix světem fyziky, techniky a biomedicı́ny. Přednášku prosloví Ing. Stanislav Pospı́šil, DrSc., Ústav technické a experimentálnı́ fyziky ČVUT v Praze.
 
Přednáška se koná ve středu 24. ledna 2024 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Prosecká 76, 190 00, Praha 9.
(abstrakt přednášky)