Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Archiv

Pozvánka na cyklus šesti přednášek prof. RNDr. Jana Šklíby, CSc.

18. 02. 2017

Česká společnost pro mechaniku - odborná skupina Technická mechanika a Národní komitét GAMM Vás srdečně zvou na cyklus šesti přednášek prof. RNDr. Jana Šklíby, CSc. ze Strojní fakulty, Technické univerzity v Liberci na téma Neholonomní mechanika.
Přednášky budou předneseny v Ústavu termomechaniky (posluchárna B), Dolejškova 5, Praha 8 v následujících termínech (témata jednotlivých přednášek jsou uvedeny v závorce):
1) středa 22. února 2017 ve 14:00
(Historický úvod. Trojí způsob odvození Lagrangeových rovnic.  Gausův princip. Rovnice Appelovy.)
2) termín bude upřesněn
(Křivočaré souřadnice v tenzorovém pojetí. Základní a duální báze. Kovariantní a kontravariantní složky bázových vektorů.)
3) termín bude upřesněn
(Holonomní systémy. Konfigurační prostor. Princip d´Alembert- Lagrangeův.)
4) termín bude upřesněn
(Neholonomní systémy. Reakce neholonomní vazby. Pohybové rovnice neholonomního systému. Rovnice Maggi.)
5) termín bude upřesněn
(Další typy rovnic pro neholonomní systémy: rovnice Čaplyginovy, rovnice Suslov- Holzmanovy.)
6) termín bude upřesněn
(Lineární transformace sil zabezpečující splnění holonomních a neholonomních vazeb. Postulát Četajeva.)

Termíny přednášek budou postupně upřesňovány podle časových možností zájemců. Předpokládá se četnost přednášek 2x do měsíce.
Pozvánku na cyklus přednášek naleznete zde.