ČSM: CZ » Archiv

Pozvánka na přednášku: New role of silicon thin films in advanced photovoltaics

28. 10. 2018

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na přednášku New role of silicon thin films in advanced photovoltaics. Přednášku prosloví RNDr. Antonín Fejfar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha.
Přednáška bude přednesena ve středu 7. listopadu 2018 v 10:00 hodin v Ústavu termomechaniky (posluchárna B), Dolejškova 1402/5, Praha 8.
(abstrakt přednášky)