Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Slevy na akcích pořádaných EUROMECH Society

Slevy na akcích pořádaných EUROMECH Society

Podle dohody mezi Českou společností pro mechaniku a EUROMECH Society má jakýchkoliv 20 členů ČSM, a to v každém kalendářním roce, právo zúčastnit se EUROMECH konferencí a kolokvií se stejnými právy jako řádní členové EUROMECHu. To mimo jiné znamená, že mají právo zúčastnit se akcí pořádaných EUROMECHem, za snížené vložné.

Připomínáme, že ten, kdo o slevu na vložném má zájem, by měl oslovit sekretářku Společnosti a požádat ji o "průvodní" dopis, kterým na EUROMECH konferenci či kolokviu prokáže, že je členem ČSM.

Vzhledem k administrativním krokům vyžadovaným pokladníkem EUROMECH Society, je třeba žádost poslat Společnosti alespoň měsíc před plánovanou akcí.