Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Odborné skupiny » Geomechanika

Geomechanika (GE)

Odborná skupina Geomechanika sdružuje zájemce z oblasti mechaniky zemin a mechaniky hornin, resp. jejich aplikací při výstavbě stavebních konstrukcí z těchto materiálů – zemní konstrukce, podzemní stavby; resp. při řešení interakce podloží se stavebními konstrukcemi – problematiku Zakládání staveb. Významná v poslední době je otázka environmentální, interakce zemního a horninového prostředí s různými typy kontaminantů – jejich šíření v čase a prostoru.

Odborná skupina Geomechanika úzce spolupracuje s Českým a Slovenským národním komitétem ISSMGE – International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (především ve vztahu k zahraničí) a s Českou geotechnickou společností ČSSI – především na domácí úrovni.

Společně se každý rok podílejí na 3 významných akcích: Pražských geotechnických dnech spojených s Pražskou Geotechnickou přednáškou; Celostátní konferencí Zakládání staveb v Brně, Seminářem polní geotechnické metody v Ústí nad Labem.

Na mezinárodním poli jde o aktivní účast na všech akcích pořádaných ISSMGE, výběr příspěvků a zástupců z řad mladých na Evropské či Světové konference mladých geotechniků, resp. výběr našich zástupců do Technických komisí.

Ze zahraničních akcí ISSMGE, které se budou pořádat v nejbližší době v ČR či SR, lze uvést Evropskou konferenci mladých geotechniků v Brně 2010, resp. Evropskou Dunajskou konferenci ISSMGE v Bratislavě 2010.