Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Odborné skupiny » Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí

Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí (MK)

Odborná skupina se věnuje problematice složených materiálů a soustav. Pro složené materiály máme dnes již zažitý pojem kompozity. Aplikace těchto materiálů v konstrukcích má stále rostoucí podíl. Náš záměr je podporovat tento světový trend zejména v oblasti jejich mechaniky následujícími formami:

  • sdružování odborníků pracujících v dané oblasti a vytváření podmínek k jejich vzájemné komunikaci
  • pořádání seminářů s danou tématikou pro technickou veřejnost
  • spolupráce při organizaci konferencí včetně přípravy přednášek
  • publikace vlastních odborných článků na vlastním webu odborné skupiny
  • rozšiřování oborových osobních kontaktů i mimo okruh členů ČSM a navazování vazeb mezi teoretickými a aplikačními pracovišti
  • spolupráce s jinými oborovými společnostmi tuzemskými i zahraničními
  • osobní účast členů ve vývojových projektech v dané problematice

Více informací o činnosti odborné skupiny lze nalézt na webu: www.csm-kompozity.wz.cz