Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Odborné skupiny » Mechanika nano-materiálů

Mechanika nano-materiálů (MN)

Předsednictvo dne 28. června 2017 ustanovilo novou odbornou skupinu Mechanika nano-materiálů a předsedou byl zvolen Prof. RNDr. D. Lukáš, CSc..
Prof. Lukáš působí na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci jako akademický pracovník. Nanotechnologie se zabývá studiem a využitím struktur o velikostech od 1 nanometru do 100 nanometrů. Jedná se o moderní technologie, které jsou celosvětově rozšířeny a nachází uplatnění téměř ve všech oborech lidské činnosti.