Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Odborné skupiny » Mechanika únavového porušování materiálu

Mechanika únavového porušování materiálu (MM)

kontakt: viz stránka odborné skupiny www.csm.cz/odborne-skupiny/

 

Tato odborná skupina sdružuje členy Společnosti pro mechaniku, kteří se zajímají zejména o oblasti:

- teorie poškozování kontinua

- únavové poškozování při cyklickém a stochastickém zatěžování

- teplotní a creepové poškození, kombinace s únavovými procesy

- mechanismy poškozování materiálu a kumulace poškozování

- mechanika vzniku únavových trhlin v kovových i nekovových materiálech

- mechanismy a teorie popisující šíření trhlin a problematika šíření krátkých trhlin

- zkoušky mechanických a únavových vlastností materiálů a reálných dílů

- výpočty a navrhování strojních a dalších částí a dílů podrobených složitým provozním podmínkám

- únava při multiaxiálním napětí

 

 

Skupina pořádá nebo je spolupořadatelem přednášek a pravidelných seminářů. Např.

- Únava a lomová mechanika (hlavní pořadatel Škoda Výzkum s.r.o Plzeň)

- Workshop on Computational Fatigue Analysis & PragTic Users' Meeting

- Damage tolerance - Metody a aplikace, výukový kurz

aktuálně: viz stránka konference www.csm.cz/konference/

 

Výbor odborné skupiny zvolený na období v r. 2011-2013 pracuje ve složení:

Gajdoš Ľubomír, Ing. CSc., UTAM AV ČR Praha

Kepka Miloslav, Doc. Ing. CSc., FS ZČU v Plzni

Kunz Ludvík Prof. Ing. CSc., UFM AVČR

Mentl Václav,  Prof. Ing. CSc., FS ZČU v Plzni

Růžička Milan, Prof. Ing. CSc., ČVUT FS v Praze - předseda skupiny

Vejvoda Stanislav, Prof. Ing. CSc. ,Vítkovice UAM