Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Odborné skupiny » Technická mechanika

Technická mechanika (TM)

Činnost odborné skupiny Technická mechanika je možné rozdělit do několika kategorií. Do první kategorie spadá organizace odborných přednášek, jejichž témata nejsou úzce zaměřena jen na problémy technické mechaniky, tj. mechaniky strojních, stavebních, dopravních a jiných průmyslových konstrukcí a zařízení. Témata často zasahují i do příbuzných oblastí, jakými jsou vibroakustika, biomechanika a další interdisciplinární obory. Druhou kategorií činností skupiny jsou organizace nebo podíl na organizaci konferencí (Computational Mechanics) a vydávání časopisu (Applied and Computational Mechanics- ACM). Členové skupiny jsou stálými recenzenty zahraničního časopisu (Archiv of Applied Mechanics-AAM) a stálými recenzenty a členy vědeckého výboru časopisu ACM. Další oblastí činností členů skupiny je pedagogická činnost a vedení doktorandů, kteří se nemalou měrou podílejí i na řešení celé řady projektů.