Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Odborné skupiny » Teorie stavebních inženýrských konstrukcí

Teorie stavebních inženýrských konstrukcí (SK)

Odborná skupina Teorie stavebních inženýrských konstrukcí ČSM pořádá odborné semináře, odborné přednášky, její členové se zúčastňují výuky v řádném i doktorském studiu na stavební fakultách českých a moravských vysokých škol a řeší náročné inženýrské úlohy při navrhování stavebních konstrukcí.

Členové odborné skupiny provádějí také řadu normotvorných činností souvisejících s navrhováním stavebních konstrukcí. V poslední době zejména implementování evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí (tzv. eurokódů) do soustavy českých technických norem.

Členové odborné skupiny se zúčastňují řady odborných konferencí v tuzemsku i v zahraničí, a přednášejí na nich výsledky své vědecké práce a dále pak formou přednášek informují zájemce o průběhu mezinárodních konferencí a zasedání mezinárodních organizací zejména IABSE, RILEM, JCSS, fib a dalších. Výsledky výzkumu členů odborné skupiny jsou publikovány v tuzemských i zahraničních odborných časopisech.

Na katedře stavební mechaniky Stavební fakulty ČVUT v Praze se konají odborné semináře, kde přednášejí přední odborníci z tuzemska i ze zahraničí. Všichni zájemci o tyto přednášky jsou vítáni. Informace o připravovaných (i uskutečněných) přednáškách lze nalézt na webových stránkách katedry mechaniky.