ČSM: CZ » Odborné skupiny » Větrové inženýrství

Větrové inženýrství (VI)

Skupina větrné inženýrství byla založena v roce 1994. Sdružuje experty z různých oblastí techniky a vědy, předeším z oblasti stavebnictví, strojírenství, fyziky atmosféry a energetiky. Zabývá se problematikou zatížení konstrukcí větrem, ovzduším a jeho kvalitou či potenciálem větrného proudu jako možného zdroje energie. Svou činností v oblasti výzkumu zasahuje do moderních metod zkoumání proudění a interakce proudu s konstrukcemi.

Skupina má zhruba 50 členů a jako poměrně dobře zastoupená je členem mezinárodní asociace větrného inženýrství, poměrně silné organizace na poli stavební aerodynamiky. Členové sdružení pravidelně publikují a zúčastňují se mezinárodních konferencí.