Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Partneři domácí » IUTAM

IUTAM

Na zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku ze dne 7.2.2018 byl zvolen nový předseda Českého národního komitétu IUTAM Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc..

 

Vzájemná dohoda mezi Českým národním komitétem pro teoretickou a aplikovanou mechanikou a Českou společností pro mechaniku o začlenění dosavadních aktivit komitétu na národní úrovni do svých struktur a převzetí povinností vyplývajících ze zastupování české vědecké komunity v oboru teoretické a aplikované mechaniky v International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM).

 

Dne 7.2.2018 byla na hlavním výboru schválena transformace Českého národního komitétu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku (IUTAM) na novou právní formu zapsaného spolku České společnosti pro mechaniku, z.s. dle Stanov ze dne 8.12.2015, Článek 4, odst. 2.. Komitét IUTAM byl zřízen ve smyslu čl. 3 odst. 4 a čl. 28 odst. 1 písm. I) Stanov Akademie věd České republiky rozhodnutím Akademické rady AV ČR dne 24. 4. 1991. Rozhodnutím Akademické rady Akademie věd ČR v souladu s č. 28 odst. 1 písm I) Stanov AV ČR ze dne 8. listopadu 2017 byl komitét IUTAM zrušen a to ke dni 31. 12. 2017. Od 1. 1. 2018 přebírá aktivity komitétu IUTAMu Česká společnost pro mechaniku, z.s. a stává se zástupcem České republiky v Mezinárodní unii pro teoretickou a aplikovanou mechaniku (IUTAM). Český národní komitét pro teoretickou a aplikovanou mechaniku - IUTAM reprezentuje Českou republiku v mezinárodním měřítku na poli teoretické a aplikované mechaniky, především pak ve vztahu k Mezinárodní unii teoretické a aplikované mechaniky (Intermational Union of Theoretical and Applied Mechanics - IUTAM).

Dopis od Akademie věd ČR
 

The new call for nominations for the Batchelor Prize in Fluid Mechanics and the Rodney Hill Prize in Solid Mechanics has been launched

Dear Colleagues, The new call for nominations for the Batchelor Prize in Fluid Mechanics and the Rodney Hill Prize in Solid Mechanics has been launched. If you wish to submit a nomination, please follow the instructions provided in the announcements of the Prizes on the IUTAM website under the links:

Batchelor Prize, Rodney Hill Prize
The deadline for nominations is 31 May 2019. Sincerely yours, Henryk Petryk Secretary-General of IUTAM 4)

 

Složení Českého národního komitétu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku:

Předseda
Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
E-mail: petruska@fme.vutbr.cz

Členové
Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
E-mail: ok@it.cas.cz
Web: Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
E-mail: naprstek@itam.cas.cz
Web: Ing. Jiří Náprstek, DrSc.

Ing. Václav Kolář, CSc.
E-mail: kolar@ih.cas.cz

Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.
E-mail: stanislav.vejvoda@seznam.cz

Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
E-mail: novak.d@fce.vutbr.cz

Annual reports

2021 2020 2019 2018

Newsletter

N-2022-1 N-2021-2 N-2021-1 N-2020-2 N-2020-1 N-2019-2 N-2019-1 N-2018-1 N-2018-2

Organizační a jednací řád Českého národního komitétu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku - IUTAM

Organizační a jednací řád