Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Struktura ČSM » Ing. Ladislav Půst, DrSc.

Ing. Ladislav Půst, DrSc.

cestni-clenove/pust.jpg

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
e-mail: http://www.it.cas.cz/cs/pust

Narozen 26. ledna 1927, v Praze.

1950, ČVUT Praha, Fakulta strojní (Ing.),
1955, ČVUT (CSc.),
1968, ČVUT (DrSc.),
1973, člen korespondent ČSAV,
1988, řádný člen – Akademik ČSAV,
1991 – 1992, člen Prezidia Československé akademie věd.

Zaměření

Dynamika strojů, nelineární kmitání, rázy v soustavě těles, modelová technika, dynamika rotorů uložených v magnetických a plynových ložiskách, mechatronika

Publikace

8 knih, 8 sborníků (editor), 9 skript, 220 článků, 4 patenty

Zaměstnání

1950 – 1955 SVÚSS Praha,
1955 – dosud ÚT AV ČR,
1969 – 1990 zástupce ředitele ÚT ČSAV.

Vedlejší zaměstnání

1968 – 1990 Vědecko – pedagogický pracovník FJFI ČVUT.

Funkce

1966, člen přípravného výboru pro založení Čs. Společnosti pro mechaniku
1966 – 1992, člen hlavního výboru (resp. Revizní komise) Čs. Společnosti pro mechaniku, 8 let vedoucí odborné skupiny Technická mechanika.
1962 – 1990, člen Vědeckého kolegia mechaniky, VKM ČSAV,
1960 – 1990, koordinátor, místopředseda a předseda rady stěžejního směru SPZV ,
1991 – 1992, předseda Oborové rady OR 2 – technické vědy a kybernetika, GAAV, 1999 – 2002, místopředseda Oborové rady OR 2,
1990 – 1994, člen Vědecké rady ČVUT,
2003 – 2009, člen POK GAČR Strojírenství,
1990 – 1995, Hlavní redaktor Věstníku ČSAV.

Člen redakčních rad

Strojnícky časopis (1965 – 2003),
Acta technica AVČR (1981 – 2000),
Věda a technika (1984 – 1990),
Advances in Mechanics, Warszawa, PAN, (1982 – 1992),
International Journal of Mechanical Sciences, London (1976 – 1982).

Mezinárodní funkce

1988 – 1995, Generální sekretář IFToMM – International Federation for the Theory of Machines and Mechanisms,
1995 – 2001, Předseda Technical Committee for Nonlinear Oscillations – IFToMM, dosud členem TCNO,
Od 1987 člen „Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics“.

Vědecké školení

1965 – Školení aspirantů včetně obhajob ( 12 CSc.)
1977 – 2001, předseda komise pro obhajoby doktorských diz. prací (DrSc.)
v oboru 39-01-9 „Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí“, ( 48 obhajob)
2002 – dosud, člen dvou komisí pro obhajoby doktorských dizertačních prací (DSc.) v oboru „Mechanika těles, mechanismů a prostředí„ a ad hoc komise (2006 -2007)
1961 – 1996, člen 2 komisí pro obhajoby kandidátských diz. prací (CSc.) v oboru 39-01-9.