Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Struktura ČSM » Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., dr.h.c.

Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., dr.h.c.

vybor/Fryba.jpg

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS

ÚTAM AV ČR v. v. i., Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
e-mail: Fryba@itam.cas.cz

Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., dr.h.c., se narodil 30. 5. 1929 ve Studenci u Horek v Podkrkonoší. Po studiu na reálném gymnáziu v Jičíně studoval Stavební fakultu ČVUT v Praze (1948 – 1953). Byl vědeckým aspirantem ve Výzkumném ústavě dopravním u školitele prof. Ing.dr. Kolouška, DrSc. a zabýval se dynamikou stavebních konstrukcí, zvláště kmitáním mostů. V r. 1956 obdržel vědeckou hodnost DrSc.

Ve zmíněné vědecké disciplíně dosáhl velkých mezinárodních úspěchů. Napsal přes 200 vědeckých prací a zvláště vydáním knih Kmitání těles a konstrukcí při pohyblivém zatížení a Dynamika železničních mostů se stal známým a citovaným po celém světě. Zmíněné knihy byly totiž vydány česky, anglicky a čínsky. Proto byl členem a později i předsedou několika výborů znalců Mezinárodního výzkumného ústavu železničního (ERRI) v Utrechtu, 1967 – 2002. Přitom řídil výzkum železničních mostů v celé Evropě.

Úspěšně řešil dynamické účinky jedoucích vozidel po železničních mostech, teoreticky a experimentálně až do rychlostí 500 km/h (v mezinárodní spolupráci), dále účinky vodorovných příčných a podélných sil na mostech, účinky teploty na spolupůsobení bezstykové koleje a mostu, statisticky zpracoval spektra namáhání a zatěžovacích sil i jejich účinky na únavu mostů. Výsledky jeho práce se objevily v národních (ČSN) a mezinárodních normách (Eurokódech).

Je členem hlavního výboru České společnosti pro mechaniku (1972) a po čtyři období byl i jejím předsedou (1991 – 2007), předsedou Evropské asociace pro stavební dynamiku (EASD), 1999 – 2002, členem Inženýrské akademie ČR (1996) a členem redakční rady prestižního mezinárodního časopisu Journal of Sound and Vibration (od 2004). Ovládá aktivně anglicky, francouzsky a německy, částečně i rusky, a proto se mohl stát úspěšným předsedou výboru znalců ERRI (European Rail Research Institute), kde musel vést jednání ve třech oficiálních jazycích. V r. 2004 obdržel čestný doktorát na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice. Nyní je vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.