Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Struktura ČSM » Hlavní výbor

Hlavní výbor České společnosti pro mechaniku

pro volební období 2018 - 2021

Předsednictvo hlavního výboru

Předseda společnosti
Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
Náprstek
ÚTAM AV ČR, v.v.i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: 286 892 515
e-mail: naprstek@itam.cas.cz

Místopředsedové
Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
vybor/las.jpg
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: 377 491 125
e-mail: las@kme.zcu.cz

Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
petruška
VUT v Brnĕ, FSI, Technická 2, 616 69 Brno
tel.: 541 142 858
e-mail: petruska@fme.vutbr.cz

Prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
vybor/zapomel.jpg
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: 597 323 267
e-mail: jaroslav.zapomel@vsb.cz

Vědecký sekretář a redaktor Bulletinu České společnosti pro mechaniku
Doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
Výsledek obrázku pro doc. Ing. Iva Petríková Ph.D.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Studentská 2, 461 17 Liberec
tel.: 485 354 146
e-mail: iva.petrikova@tul.cz

Hospodář
Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
Výsledek obrázku pro milan růžička
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6
tel.: 224 352 512
e-mail: milan.ruzicka@fs.cvut.cz
 
Předseda revizní komise
Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.
vybor/Gabriel.jpg
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 052 026
e-mail: gabriel@it.cas.cz

Členové revizní komise
Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno
e-mail: stanislav.vejvoda@seznam.cz

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
vybor/kren.jpg
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
tel.: 377 632 317
e-mail: kren@kme.zcu.cz

Členové hlavního výboru


Doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Výsledek obrázku pro halama tu ostrava
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: 597 321 228
e-mail: radim.halama@vsb.cz

Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Výsledek obrázku pro radek kolman UT AV čR
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 083
e-mail: kolman@it.cas.cz

Prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.
vybor/Kruis.jpg
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: 224 354 580
e-mail: jaroslav.kruis@fsv.cvut.cz
e-mail: jk@cml.fsv.cvut.cz
web: http://mech.fsv.cvut.cz/?kruis.jaroslav

Ing. Luděk Pešek, CSc.
vybor/Pesek.jpg
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 083
e-mail: pesek@it.cas.cz

Ing. Jiří Plešek, CSc.
Výsledek obrázku pro jiří plešek ut av čr
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 213
e-mail: plesek@it.cas.cz


Dr. Ing. Pavel Polach
Výsledek obrázku pro dr. pavel polach plzeň
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
tel.: 379 852 246
e-mail: polach@vzuplzen.cz

Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6
tel.: 224 352 561
e-mail: miroslav.spaniel@fs.cvut.cz

Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.
Vimmr.png
Západočeská univerzita v Plzni, NT–VC, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: 377 632 300
e-mail: jvimmr@kme.zcu.cz

doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
tel.: +420 377 632 311
e-mail: mhajzman@kme.zcu.cz

doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., Žižkova 22, 616 62 Brno
tel.: +420 532 290 351
e-mail: hutar@ipm.cz

prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6
tel.: +420 224 357 452
e-mail: zbynek.sika@fs.cvut.cz