ČSM: CZ » Struktura ČSM » Hlavní výbor

Hlavní výbor České společnosti pro mechaniku

pro volební období 2018 - 2021

Předsednictvo hlavního výboru

Předseda společnosti
Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
Náprstek
ÚTAM AV ČR, v.v.i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: 286 892 515
e-mail: naprstek@itam.cas.cz

Místopředsedové
Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
vybor/las.jpg
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: 377 491 125
e-mail: las@kme.zcu.cz

Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
Okrouhlík
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 202
e-mail: ok@it.cas.cz

Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
petruška
VUT v Brnĕ, FSI, Technická 2, 616 69 Brno
tel.: 541 142 858
e-mail: petruska@fme.vutbr.cz

Prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
vybor/zapomel.jpg
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: 597 323 267
e-mail: jaroslav.zapomel@vsb.cz

Vědecký sekretář a redaktor Bulletinu České společnosti pro mechaniku
Doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
Výsledek obrázku pro doc. Ing. Iva Petríková Ph.D.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Studentská 2, 461 17 Liberec
tel.: 485 354 146
e-mail: iva.petrikova@tul.cz

Hospodář
Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
Výsledek obrázku pro milan růžička
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6
tel.: 224 352 512
e-mail: milan.ruzicka@fs.cvut.cz
 
Předseda revizní komise
Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.
vybor/Gabriel.jpg
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 052 026
e-mail: gabriel@it.cas.cz

Členové revizní komise
Prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
vybor/Kotoul.jpg
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno
tel.: 541 142 889
e-mail: kotoul@fme.vutbr.cz

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
vybor/kren.jpg
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
tel.: 377 632 317
e-mail: kren@kme.zcu.cz

Členové hlavního výboru


Prof. Dr. Ing. Jan Dupal
Výsledek obrázku pro jan dupal zču
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
tel.: 377 632 316
e-mail: dupal@kme.zcu.cz

Doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Výsledek obrázku pro halama tu ostrava
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: 597 321 228
e-mail: radim.halama@vsb.cz

Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Výsledek obrázku pro radek kolman UT AV čR
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 083
e-mail: kolman@it.cas.cz

Prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.
vybor/Kruis.jpg
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: 224 354 580
e-mail: jaroslav.kruis@fsv.cvut.cz
e-mail: jk@cml.fsv.cvut.cz
web: http://mech.fsv.cvut.cz/?kruis.jaroslav

Ing. Luděk Pešek, CSc.
vybor/Pesek.jpg
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 083
e-mail: pesek@it.cas.cz

Ing. Jiří Plešek, CSc.
Výsledek obrázku pro jiří plešek ut av čr
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 213
e-mail: plesek@it.cas.cz


Dr. Ing. Pavel Polach
Výsledek obrázku pro dr. pavel polach plzeň
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
tel.: 379 852 246
e-mail: polach@vzuplzen.cz

Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DrSc.
Výsledek obrázku pro prof. eduard rohan zču v plzni tel.
Západočeská univerzita v Plzni, NT–VC, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: 377 632 320
e-mail: rohan@kme.zcu.cz

Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6
tel.: 224 352 561
e-mail: miroslav.spaniel@fs.cvut.cz

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
Vaclavik.png
VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI - Růžodol I, 460 01 Liberec
tel.: 485 302 470
e-mail: miroslav.vaclavik@vuts.cz

Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.
Vimmr.png
Západočeská univerzita v Plzni, NT–VC, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: 377 632 300
e-mail: jvimmr@kme.zcu.cz