Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Struktura ČSM » Hlavní výbor

Hlavní výbor České společnosti pro mechaniku

pro volební období 2013 - 2016

Předsednictvo hlavního výboru

Předseda společnosti
Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
Okrouhlík
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 202
e-mail: ok@it.cas.cz
Místopředsedové
Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
Náprstek
ÚTAM AV ČR, v.v.i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: 286 892 515
e-mail: naprstek@itam.cas.cz
Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
petruška
VUT v Brnĕ, FSI, Technická 2, 616 69 Brno
tel.: 541 142 858
e-mail: petruska@fme.vutbr.cz
Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.
Rosenberg
Západočeská univerzita v Plzni, NT–VC, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: 377 632 325
e-mail: rosen@kme.zcu.cz
Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
Růžička
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6
tel.: 224 352 512
e-mail: milan.ruzicka@fs.cvut.cz
http://milan.ruzickovi.net/homepage/
Vědecký sekretář a redaktor Bulletinu České společnosti pro mechaniku
Ing. Jiří Dobiáš, CSc.
Dobiáš
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 973
e-mail: jdobias@it.cas.cz
Hospodář
Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
Růžička
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6
tel.: 224 352 512
e-mail: milan.ruzicka@fs.cvut.cz
http://milan.ruzickovi.net/homepage/
Předseda revizní komise
Ing. Jitka Jágrová, CSc.
Jágrová
Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Studentská 2, 461 17 Liberec
tel.: 485 354 146
e-mail: jitka.jagrova@tul.cz
Členové revizní komise
Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
vybor/las.jpg
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: 377 491 125
e-mail: las@kme.zcu.cz
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
vybor/kren.jpg
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
tel.: 377 632 317
e-mail: kren@kme.zcu.cz

Členové hlavního výboru

Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c
vybor/Fryba.jpg
ÚTAM AV ČR, v.v.i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9
tel.: 283 881 646
e-mail: fryba@itam.cas.cz
Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.
vybor/Gabriel.jpg
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 052 026
e-mail: gabriel@it.cas.cz
Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
vybor/Hrabovsky.jpg
Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR, tř. 17. listopadu č. 50a, 779 00 Olomouc
tel.: 585 631 501
e-mail: miroslav.hrabovsky@upol.cz
Prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
vybor/Kotoul.jpg
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno
tel.: 541 142 889
e-mail: kotoul@fme.vutbr.cz
Ing. Luděk Pešek, CSc.
vybor/Pesek.jpg
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 083
e-mail: pesek@it.cas.cz
Dr. Ing. Pavel Polach
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
tel.: 379 852 246
e-mail: polach@vzuplzen.cz
Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
vybor/sejnoha.jpg
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: 224 354 492
e-mail: sejnoha@fsv.cvut.cz
Prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
vybor/zapomel.jpg
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: 597 323 267
e-mail: jaroslav.zapomel@vsb.cz

 

Rozhodnutím předsednictva ze dne 23. dubna 2013 se hlavní výbor rozšířil o dva další členy se statutem pozorovatelé a poradci, bez volebního práva.

Prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.
vybor/Kruis.jpg
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: 224 354 580
e-mail: jaroslav.kruis@fsv.cvut.cz
e-mail: jk@cml.fsv.cvut.cz
web: http://mech.fsv.cvut.cz/?kruis.jaroslav
Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DrSc.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
tel.: 377 632 320
e-mail: rohan@kme.zcu.cz