Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 15. 10. 2013

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku  mechaniku a Českého národního komitétu IUTAM ze dne 15. října 2013

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Předání čestných diplomů k životnímu jubileu Prof. Pirnerovi a Prof. Václavíkovi
 2. Zpráva o hospodaření ČSM  (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 3. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 4. Projednání činnosti poboček a odborných skupin
 5. Cena prof. Z.P. Bažanta za inženýrskou mechaniku za rok 2013
 6. Organizace odborně společenských aktivit českého komitétu  IUTAM a společná strategie při podporování cílů společnosti a komitétu
 7. Konference v roce 2013
 8. Noví členové
 9. Různé

Ad 1) Prof. Okrouhlík zahájil zasedání na společné schůzi ČSM a Českého národního komitétu IUTAM.
Prof. Pirner a Prof. Václavík se ze zasedání hlavního výboru omluvili z důvodů pracovních povinností, a proto předání čestných diplomů k jejich životnímu jubileu bylo domluveno v náhradním termínu.
 
Ad 2) Se zprávou o hospodaření ČSM k 1.8.2013 seznámil Prof. Růžička. Rekapituloval příjmy a výdaje Společnosti. Zástupcům kolektivních členů poděkoval za podporu a spolupráci. Prof. Okrouhlík také poděkoval Prof. Růžičku za iniciativu v získávání nových kolektivních členů, které přináší aktivní saldo. Společnost tak může více podporovat organizaci konferencí či seminářů a finančně odměňovat mladé účastníky soutěžící o nejlepší příspěvek či poster.            
 
Ad 3) Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu ČSM. Uvedl, že v nastávajícím Bulletinu bude vzpomínka na sté výročí narození Prof. Jerieho a nekrolog na Prof. Hýču. Dále uvedl, že by přivítal zajímavé příspěvky, články apod. do Bulletinu Společnosti.
 
Ad 4) Účastníci schůzky měli možnost nahlédnout do Newsletter 43 European Mechanics Society, které připravil Prof. Okrouhlík.  
Zástupci odborných skupin a poboček byli vyzváni, aby na webové stránky Společnosti zveřejňovali své pozvánky na akce či aktuální informace.
Na základě rozhodnutí hlavního výboru ze dne 23.4.2013 budou na hlavní výbor zváni také předsedové odborných skupin a poboček, aby informovali výbor o svých aktivitách.
 
Hlavní výbor zvolil Ing. Luďka Peška, CSc. zástupcem - předsedou české sekce mezinárodní organizace GAMM ((Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik), který má v ČR cca 20 členů. Organizační práce zajistí Ing. Pešek do konce roku. 
 
Na hlavním výboru 23.4.2013 byl zvolen Ing. Gabriel správcem našich webových stránek. Informoval o schůzce s firmou Nux a seznámil hlavní výbor se strukturou našich stránek.
 
Ad 5) Prof. Okrouhlík uvedl, že do letošního kola soutěže o Cenu prof. Z.P.Bažanta pro inženýrskou mechaniku, kterou pořádá Česká společnost pro mechaniku, byl zatím navržený jeden kandidát. Možnost přihlásit dalšího kandidáta je do 31.12.2013.
 
Dále informoval o pracích přihlášených do soutěže o Cenu prof. Babušky. Celkem je jich zatím 13. Schůze hodnotitelské komise bude ve čtvrtek 5.12.2013 a vyhlášení výsledků v úterý 17.12.2013.
 
Ad 6) Prof. Okrouhlík informoval o korespondenci s tajemníkem Rady pro zahraniční styky z Akademie věd ČR ohledně českého národního komitétu IUTAM, jehož je předsedou. Požádal Prof. Okrouhlíka o vypracování přehledného hodnocení fungování komitétu a doporučil vytvořit vlastní webové stránky komitétu.
Český národní komitét IUTAM žije v úzké spolupráci s Českou společností pro mechaniku. Členové komitétu IUTAM a členové hlavního výboru ČSM se scházejí dvakrát do roka. Považujeme to za užitečné, neboť záměry obou společností jsou si velmi blízké.
Na těchto schůzkách dostávají všichni účastníci Newsletter IUTAM, jsou informováni o seminářích, konferencích a letních školách, pořádaných společností IUTAM. V poslední době vyvíjíme iniciativu k tomu, aby některá z akademických či univerzitních organizací se ujala pořádání tzv. Letní školy.
Důležité informace jsou publikovány v Bulletinu Společnosti a na našich webových stránkách.
 
Ad 7) Konference a semináře:
Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2013, 9.-11.10 2013, Ústí nad Labem
Kolokvium Dynamika strojů 2013, 5.-6.únor 2013, Praha
Inženýrská mechanika 2013, 13.-16.květen 2013, Svratka
51. konference EAN 2013, 11.-13.červen 2013, Koliba hotel, Litoměřice
Aplikovaná mechanika 2013, 15.-18.duben 2013, Hotel Lankterna ve Velkých Karlovicích
Výpočty metodou konečných prvků 2013, 28.11.2013, Praha   
Výpočtová mechanika 2013, 4.-6.11.2013, hotel Horizont, Špičák
30th Danubia-Adria symposium Experimental mechanics, 25.-28.září 2013, Chorvatsko
EUROMECH, 22.-24.7.2013, Itálie
Kolokvium Dynamika tekutin 2013, 23.-25.10.2013, Praha
Seminář o výpočetní únavové analýze 2013 & 5. setkání uživatelů PragTicu, 21.-23.říjen 2013, Hotel Rytířsko, Rytířsko, Jamné 153
Polymerní kompozity 2013, 28.-29.května 2013, Plzeň
Letní škola mechaniky kompozitních materiálů a konstrukcí 2013, 10.-13.září 2013, Parkhotel Skalní město v Prachovských skalách
 
Prof. Okrouhlík slíbil oslovit organizátory konferencí se žádostí o příspěvky do Bulletinu ČSM,  případně na naše webové stránky.
 
Ad 8) Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů: Doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. a Ing. Petr Tej, Ph.D.

Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

V Praze dne 12. 11. 2013
Zapsala: Ing. J. Havlínová