Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 30. 10. 2007

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku ze dne 30. 10. 2007

Program:

 1. Přivítání
 2. Zpráva o výsledcích voleb
 3. Volba sčítací komise
 4. Volba předsedy ČSM
 5. Volba místopředsedů ČSM
 6. Volba vědeckého tajemníka ČSM
 7. Volba hospodáře ČSM
 8. Volba předsedy a členů revizní komise ČSM
 9. Různé

Prof. Frýba zahájil zasedání, přivítal a poblahopřál přítomným k jejich zvolení do nového hlavního výboru České společnosti pro mechaniku na období 2004 – 2011.

Ing. Dobiáš informoval o výsledcích voleb a přečetl zprávu volební komise.

Z přítomných byla zvolena dvoučlenná komise ve složení Prof. Petruška a Doc. Laš ke sčítání hlasů při volbě předsednictva.

Volby proběhly písemně a tajně.

Výsledky voleb

Předseda:

 • Doc. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.

Místopředsedové:

 • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c.
 • Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
 • Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.

Vědecký tajemník:

 • Ing. Jiří Dobiáš, CSc.

Hospodář:

 • Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.

Předseda revizní komise:

 • Ing. Jitka Jágrová, CSc.

Členové revizní komise:

 • Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.
 • Doc. Ing. Vladislav Laš, CSc.

Různé:

Prof. Frýba podal návrh na ustanovení pobočky ČSM v Ostravě včetně navržení jejich zástupce. Hlavní výbor s tím souhlasil a návrh projedná na příští schůzi.

Hlavní výbor souhlasil s tím, aby i letos zprávu o činnosti vypracoval Doc. Vlk.

Ing. Dobiáš požádal členy hlavního výboru o spolupráci do kroniky Bulletinu ČSM.

Prof. Holý informoval o konání konference DAS 2008 v ČR v září v Českých Budějovicích.

Na závěr Prof. Frýba poděkoval dosavadnímu hlavnímu výboru za spolupráci.

Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J.Havlínová
V Praze dne 7. 11. 2007

Příloha: Nové vedení ČSM na období 2008 - 2011