Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Odborné skupiny » Experimentální mechanika

Odborná skupina Experimentální mechanika (EM)

Odborná skupina se zabývá experimentálními metodikami v oblasti experimentální mechaniky, ve vazbě na výpočetní techniku, jejich popularizací a propagaci nových metod. K tomu ve spolupráci členů jejího výboru, odborných kateder vysokých škol a výzkumnými ústavy pořádá přednášky a semináře. Významně přispívá k prosazování a zabezpečení výuky v oblasti experimentální mechaniky na vysokých školách a jejím zabezpečení potřebnou literaturou. V oblasti potřebné instrumentace spolupracuje s firmami, které ji nabízejí, zejména s firmou HBP v zastoupení firmy HBM pro Českou republiku a Slovensko.

Ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými ústavy odborná skupina připravuje každoročně mezinárodní konferenci Experimentální analýza napětí. Ta umožňuje prezentaci výsledků výzkumu, seznamování s nejnovějšími poznatky v uvedené oblasti, setkání, výměnu zkušeností a také ve spolupráci s firmami seznamování odborníků v uvedení oblasti s nejnovější instrumentací v oblasti experimentální mechaniky. Potěšující je, že těchto konferencí se zúčastní řada mladých kolegů, kteří zde prezentují velice zajímavé výsledky na vysoké odborné úrovni z oblasti rozvoje experimentálních metod i experimentálního výzkumu často ve vazbě na výsledky počítačového modelování.

Prostřednictvím členů výboru spolupracuje odborná skupina s řadou zahraničních organizací a podílí se na zabezpečení konferencí. Její zástupci jsou členy výboru DANUBIA – ADRIA. V této oblasti je nejvýznamnější její podíl na zabezpečení mezinárodních konferencí DANUBIA-ADRIA o které je v České republice velký zájem. Tato konference se již několikrát konala i v České republice, naposledy ji připravil a zorganizoval Ústav mechaniky, mechatroniky a biomechaniky Fakulty strojní ČVUT v Praze spolu s Českou společností strojních inženýrů. Konference se konala v roce 2008 v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově a měla vysokou odbornou a společenskou úroveň. Odborná skupina se podílí i na zajišťování účasti mladých výzkumných pracovníků z České republiky na Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, které pořádají střídavě země podílející se na práci výboru mezinárodního sdružení v DANUBIA-ADRIA.

Prof. Ing. František Plánička, CSc.
předseda odborné skupiny Experimentální mechanika

Na schůzi výboru OS Experimentální mechanika konané dne 6. června 2018 na konferenci EAN 2018 v Harrachově byl zvolen všemi hlasy nový výbor: předseda: Doc. Ing Tomáš Návrat, Ph.D. - Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno místopředseda: Doc. Ing. Iva Petríková, PH.D. - katedra mechaniky a pružnosti, Fakulta strojní, TU Liberec tajemník: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. - Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno.