Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Partneři domácí » Česká sekce mezinárodní organizace GAMM

Česká sekce mezinárodní organizace GAMM

Na hlavním výboru České společnosti pro mechaniku dne 15.10.2013 byl zvolen nový předseda české sekce mezinárodní organizace GAMM Ing. Luděk Pešek, CSc.

Předseda

Ing. Luděk Pešek, CSc.
vybor/Pesek.jpg
ÚT AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 266 053 083
e-mail: pesek@it.cas.cz

Členové


Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc., e-mail: radim.blaheta@ugn.cas.cz

Prof. Dr. Ing. Jan Dupal, e-mail: dupal@kme.zcu.cz

Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., Dr.h.c., e-mail: feist@karlin.mff.cuni.cz, http://www. karlin.mff.cuni.cz/~feist

Prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc., e-mail: jaroslav.fort@fs.cvut.cz

Doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D., e-mail: jiri.furst@fs.cvut.cz

Prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc., e-mail: janovsky@karlin.mff.cuni.cz, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~janovsky

RNDr. Pavel Jonáš, DrSc., e-mail: jonas@it.cas.cz

Prof. RNDr. Milan Kubíček, CSc., e-mail: Milan.Kubicek@vscht.cz

Prof. Ing. Jan Macek, DrSc., e-mail: Jan.Macek@fs.cvut.cz

Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, e-mail: rohan@kme.zcu.cz

Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc., e-mail: rosen@kme.zcu.cz

Doc. Ing. Václav Uruba, CSc., e-mail: uruba@it.cas.cz

Prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc., e-mail: zemanv@kme.zcu.cz


Zápisy ze zasedání představenstva společnosti GAMM

Zprávy o činnosti

 • rok 2017

  Česká sekce GAMM v letošním roce opět pořádala jedno kolokvium a pokračoval cyklus přednášek v Ústavu termomechaniky AV ČR:

  • A) kolokvium DYNAMICS OF MACHINES AND MECHANICAL SYSTEMS WITH INTERACTIONS (http://dymamesi.it.cas.cz).
  • B) pokracovani cyklu přednášek Neholonomní mechanika (prof.RNDr.Jan Šklíba, CSc.)

  Informace o slozeni nasi sekce a zprávu o činnosti za rok 2017 najdete na webovských stránkách (http://www.csm.cz/partneri/ceska-sekce-mezinarodni-organizace-gamm/).

  V pristim roce se chysta opet vyse zminene kolokvium a hlavni vybor spolecnosti GAMM porada Annual Meeting of GAMM (Jahrestagung) tentokrat v Mnichove od 19-23. 3.2018, na ktery mate diky svemu clenstvi v GAMM zvyhodnene vlozne.

  Ludek Pesek
  předseda české sekce GAMM

 • rok 2016

  Česká sekce GAMM v letošním roce opět pořádala dvě kolokvia a pokračoval cyklus přednášek v Ústavu termomechaniky AV ČR:

  V pristim roce se chystaji opet vyse zminena kolokvia. Kolokvium DYMAMESI tentokrat bude organizovat Fakulta strojního inženýrství Technické univerzity Krakov (28.2-1.3.2017 v Krakove) a hlavni vybor spolecnosti GAMM porada Annual Meeting of GAMM (Jahrestagung) tentokrat ve Weimaru (Německo) od 6-10. 3.2017, na ktery mate diky svemu clenstvi v GAMM zvyhodnene vlozne. Toto centralni setkani GAMMu se kona jednou za dva roky.

  Ludek Pesek
  předseda české sekce GAMM

 • rok 2015
 • rok 2014

Podporované akce

 • národní kolokvium s mezinárodní účastí DYNAMICS OF MACHINES AND MECHANICAL SYSTEMS WITH INTERACTIONS,
  více informací
 • národní kolokvium s mezinárodní účastí kolokvium FLUID DYNAMICS,
  více informací
 • cyklus přednášek Neholonomní mechanika (prof.RNDr.Jan Šklíba, CSc., bližší informace Ing.Petr Šulc, PhD, sulc@it.cas.cz).