Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Úvod » Výsledky voleb 2017

Výsledky voleb 2017

Vážené kolegyně/vážení kolegové, členové ČSM,
na základě vyhodnocení počtu získaných hlasů ve volbách do orgánů České společnosti pro mechaniku, bylo zvoleno následujících 21 členů Společnosti. Dle volebního řádu tito členové na společném zasedání 7.2.2018 zvolili členy hlavního výboru, členy předsednictva a členy revizní komise. Nové složení vedení Společnosti je dostupné zde.

Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.

Zvolení členové hlavního výboru a revizní komise
ID Jméno kandidáta Zaměstnavatel
22 Prof. Ing. Milan Růžička, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha
15 Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. ÚT AV ČR, v.v.i., Praha
12 Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. ZČU v Plzni, FAV, Plzeň
19 Ing. Jiří Plešek, CSc. ÚT AV ČR, v.v.i., ředitel, Praha
29 Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. ZČU v Plzni, FAV, Plzeň
18 Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. VUT v Brně, FSI, Brno
30 Prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. VŠB – TU Ostrava, FS, Ostrava - Poruba
13 Ing. Jiří Náprstek, DrSc. ÚTAM AV ČR, v.v.i., Praha
17 Doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. TU v Liberci, FS, Liberec
16 Ing. Luděk Pešek, CSc. ÚT AV ČR,v.v.i., Praha
20 Dr. Ing. Pavel Polach VZÚ Plzeň, Plzeň
11 Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. ZČU v Plzni, FAV, Plzeň
3 Ing. Dušan Gabriel, Ph.D ÚT AV ČR, v.v.i., Praha
21 Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DrSc. ZČU v Plzni, FAV, Plzeň
25 Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. ČVUT v Praze, FS, Praha
10 Doc. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha
4 Doc. Ing. Radim Halama, Ph.D. VŠB - TU Ostrava, FS, Ostrava - Poruba
8 Ing. Radek Kolman, Ph.D. ÚT AV ČR, v.v.i., Praha
2 Prof. Dr. Ing. Jan Dupal ZČU v Plzni, FAV, Plzeň
9 Prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. VUT v Brně, FSI, Brno
27 Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. VÚTS Liberec, a.s., Liberec