Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » Listopad 2020


Č.j. 87/20

Usnesení hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, z.s.
listopad 2020

Program:

 1. Předání čestného diplomu a finanční odměny za udělení Ceny Prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2019
 2. Předání blahopřejného diplomu k životnímu jubileu Prof. Ing. Milanu Růžičkovi, CSc.
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2019 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 4. Bulletin ČSM (Doc. Ing. I. Petriková, Ph.D.)
 5. Cena prof. Babušky 2020 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 6. Cena ak. Bažanta 2020 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 7. Zpráva o činnosti národního komitétu IUTAM (Prof. Ing. J. Petruška, CSc.)
 8. Zpráva o činnosti národního komitétu IFToMM (Prof. Ing. J. Zapoměl, DrSc.)
 9. Přijetí nového člena ČSM Ing. Filipa Tomance, Ph.D., kolektivní členové
 10. Úmrtí význačných členů ČSM v roce 2020
 11. Konference a semináře v roce 2020
 12. Aktivity poboček a odborných skupin
 13. Různé – příprava na Valné shromáždění 2021
Ad 1) Předání čestného diplomu a finanční odměny za udělení Ceny Prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2019

Cenu převzali (diplom, finanční odměna) in-memoriam synové laureáta: Ing. Ladislav Půst, CSc., junior a Ing. Libor Půst, CSc.
Předání proběhlo dne 10.11.2020 v Ústavu termomechaniky AV ČR z rukou předsedy ČSM. Ing. Jiřího Náprstka, DrSc. a dále za přítomnosti Ing. Jiřího Pleška, CSc. ředitele ÚT AV ČR a Ing. Luďka Peška, CSc. vědeckého pracovníka ÚT AV ČR. Podrobná zpráva Dr. Náprstka je uvedena v příloze 4, bod 1 a na www.csm.cz . Při této příležitosti byl také předán blahopřejný diplom k životnímu jubileu Ing. Jiřímu Pleškovi, CSc. a Ing. Luďku Peškovi, CSc.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 2) Předání blahopřejného diplomu k životnímu jubileu Prof. Ing. Milanu Růžičkovi, CSc.

Blahopřejný diplom k životnímu jubileu Prof. Ing. Milanu Růžičkovi, CSc. byl jubilantovi zaslán poštou s dopisem předsedy ČSM.
Stejným způsobem se postupovalo také v případě dalších jubilantů, kterým měl být diplom předán slavnostně na jarním i na podzimním zasedání hlavního výboru ČSM.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 3) Zpráva o hospodaření za rok 2019 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)

Zpracována dvojí formou:

Ve zprávě jsou uvedeny příjmy, které se skládají především z členských příspěvků a dotací. Výdaje se týkají především na Bulletinu ČSM, honorářů za přednášky a odměn vítězů soutěží o nejlepší příspěvek autora na konferenci nebo semináři.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí se zprávou o hospodaření.

Ad 4) Bulletin ČSM (Doc. Ing. I. Petriková, Ph.D.)

Doc Petriková poskytla zprávu písemnou formou, viz příloha 3
O nové rubriky v Bulletinu zatím neprojevil nikdo zájem, což se dalo vzhledem k situaci kolem C-19 očekávat. Na struktuře dopisu na žádost o vypracování zprávy o činnosti poboček a odborných skupin podle příslibu Doc. Petrikové a Prof. Růžičky se pracuje, obě témata viz zápis z 22.10.2019, bod 4.
Do připravovaného čísla Bulletinu byla zařazena vzpomínka na dlouholetého člena ČSM Prof. Ing. Vladimíra Křístka, DrSc., který zemřel 9.9.2020, viz Ad 11.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.
Doc. Petriková navrhuje spojit čísla 2 a 3 ročníku 2020 Bulletinu ČSM do jednoho dvojčísla.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s vydáním dvojčísla Bulletinu ČSM – 2-3/2020.

Ad 5) Cena prof. Babušky 2020 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)

Letošní kolo soutěže je ve stádiu hodnocení. Průběžná zpráva předsedy komise Dr. Náprstka je uvedena v příloze 4, bod 5 a bude připojena na příslušném místě www.csm.cz. Zahrnuje již i vývoj událostí až do 6.12.2020.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 6) Cena ak. Bažanta 2020 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)

Letošní kolo soutěže proběhlo místo plánovaného termínu 29.4.2020 v on-line formě 7.10.2020. Zpráva předsedy komise Dr. Náprstka je uvedena v příloze 4, bod 6 a na www.csm.cz.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 7) Zpráva o činnosti národního komitétu IUTAM (Prof. Ing. J. Petruška, CSc.)

Zprávu o činnosti podal Prof. Petruška, příloha 5.
Informoval o přesunu konání kongresu ICTAM ze srpna 2020 na srpen 2021. Konat by se měl v Miláně. V současnosti organizační výbor kongresu opakovaně upozorňuje na možnost úpravy či podání nových verzí abstraktů přijatých příspěvků. Více informací o aktivitách IUTAM se najde na webových stránkách ČSM www.csm.cz.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí se zprávou o činnosti NK IUTAM v r. 2020.

Ad 8) Zpráva o činnosti národního komitétu IFToMM (Prof. Ing. J. Zapoměl, DrSc.)

Zprávu o činnosti podal Prof. Zapoměl, příloha 6.
Více informací o aktivitách IFToMM v minulých letech se najde na webových stránkách ČSM www.csm.cz.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí se zprávou o činnosti NK IFToMM v r. 2020.

Ad 9) Přijetí nového člena ČSM Ing. Filipa Tomance, Ph.D., kolektivní členové

Přihláška obsahovala všechny náležitosti a mohla být tedy projednána. Hlasování proběhlo per-rollam prostřednictvím e-mail. Hlasování o přijetí nových členů není tajné, za normálních okolností probíhá aklamací. Sekretariát ČSM vyzval k volbě 51 členů hlavního výboru ČSM. Odpovědělo 29 oslovených, a to vesměs kladně. Tuto skutečnost lze interpretovat jako výsledek hlasování: 29-22-0.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s přijetím nového člena ČSM Ing. Filipa Tomance, Ph.D.
Nebyl získán žádný nový kolektivní člen a žádný ze současných neodstoupil.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 10) Konference a semináře v roce 2020

K první verzi seznamu uvedené v bodu 4 hromadného dopisu došlo ze strany členů hlavního výboru ČSM několik poznámek a doplňků. Konečná verze seznamu je náplní přílohy 7.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 11) Úmrtí význačných členů ČSM v roce 2020

Předseda ČSM informuje se zármutkem hlavní výbor, že 9.9.2020 nás opustil významný člen České společnosti pro mechaniku Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Vzpomínka na tohoto vzácného kolegu byla zařazena do připravovaného čísla Bulletinu ČSM.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 12) Aktivity poboček a odborných skupin

Aktivity poboček a odborných skupin nebyly tentokrát projednávány, neboť by musely navazovat na písemně vypracované zprávy předsedů odborných skupin. Tyto zprávy se však budou vypracovávat během ledna 2021 v rámci každoročního výročního hodnocení činnosti České společnosti pro mechaniku jakožto součásti Rady vědeckých společností při AV ČR, viz www.avcr.cz, e-mail.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 13) Různé – příprava na Valné shromáždění 2021

Vzhledem k nejasné situaci kolem C-19 byla debata prozatím odložena.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Na stránky ČSM www.csm.cz byla umístěna elektronická verze knihy:
INŽENÝRSKÁ MECHANIKA - 25 let konference
Vybraná témata projednávaná na konferenci Svratka, období 1995-2019.
Odkaz ke stažení (54 MB)
Viz úvodní stránka – odkaz vlevo dole.
Prozatím pouze prosté PDF. Na interaktivní verzi se pracuje.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Členství v mezinárodních organizacích.
Byly zaplaceny členské příspěvky do mezinárodních organizací:
IUTAM 810 USD, IFToMM 300 USD, ICAS 500 €, IAWE 200 € a EAEE 100 €.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.


Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
předseda
České společnosti pro mechaniku