ČSM: CZ » EUROMECH
EUROMECH
Odkaz

Česká společnost pro mechaniku je afilovaným členem EUROMECH Society. Podle dohody o přidružení mohou členové Společnosti požívat stejných výhod jako mají členové EUROMECH Society. To mimo jiné znamená to, že libovolných dvacet členů Společnosti se může každoročně zúčastňovat kolokvií a konferencí pořádaných EUROMECHem, a to příslušnými slevami na vložném. Více informací naleznete  zde.