Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Struktura ČSM » Čestní členové

Čestní členové České společnosti pro mechaniku

Členové hlavního výboru ČSM na své schůzce konané dne 3. března 2009 se rozhodli, a to v souhlase se Stanovami společnosti, vyznamenat několik svých význačných členů titulem Čestný člen České společnosti pro mechaniku a vyjádřit jim tak ocenění za jejich celoživotní přínos k mechanice, inženýrským vědám a k výuce, k podpoře spolupráce mezi institucemi a univerzitami a v neposlední řadě za jejich dlouholetou aktivní podporu činnosti Společnosti.

V minulosti bylo čestné členství uděleno jen pětkrát, a to otcům zakladatelům tehdy ještě Československé společnosti pro mechaniku. Byli to:

  • Prof. Dr. Ing. Jan Jerie, DrSc. 1913 – 2002
  • Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. 1929 - 2019
  • Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. 1907 – 1985
  • Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. 1898 – 1994
  • Prof. Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 1923 – 2005

Nově jmenovanými čestnými členy se stali: